Selvitykset ja arvioinnit

Sote- ja maakuntauudistuksesta on teetetty valmistelun aikana useita selvityksiä, tutkimuksia, vaikutusarviointeja ja muuta aineistoa.

Hallituksen  sote- ja maakuntauudistusta koskevan esitysluonnoksen yleisperusteluihin sisältyy vaikutusarviointien yhteenveto. Myös esitysluonnoksen tiivistelmään on koottu yhteenvetoa vaikutusarvioinneista, ks. hallituksen 21.12.2016 julkaisemat aineistot.

Vaikutusarvioinnit:

Muu aineisto: