Selvitykset ja arvioinnit

Sote- ja maakuntauudistuksesta on teetetty valmistelun aikana useita selvityksiä, tutkimuksia, vaikutusarviointeja ja muuta aineistoa.

Hallituksen  sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen yleisperusteluihin sisältyy vaikutusarviointien yhteenveto. Myös esityksen tiivistelmään on koottu yhteenvetoa vaikutusarvioinneista, ks. hallituksen esitys 2.3.2017

Vaikutusarvioinnit:

Muita selvityksiä: