Selvitykset ja arvioinnit

Sote- ja maakuntauudistuksesta on teetetty valmistelun aikana useita selvityksiä, tutkimuksia, vaikutusarviointeja ja muuta aineistoa.

Hallituksen  sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen sekä valinnanvapauslakiesityksen yleisperusteluihin sisältyy vaikutusarviointien yhteenveto.  ks. Hallituksen lakiesitykset

Sote- ja maakuntauudistuksessa kuultavina olleita toimijoita 8.5.2017

Vaikutusarviointeja:

Muita selvityksiä: