FI SV EN

Eläkkeet
 

Maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä sosiaali- ja terveydenhuollosta.  Maakunnat tulevat jäseneksi Kevaan (entinen Kuntien eläkevakuutus) ja henkilöstö on jatkossakin kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä.  

Eläkesäännösten tarkistamisen alatyöryhmä on tehnyt ehdotuksen sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen henkilöstösiirtoihin liittyvistä kunnallisen eläkejärjestelmän muutostarpeista (ks. liite).  Työryhmä on valmistellut raportin pohjalta säännökset kunnallista eläkejärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön. Ne sisältyvät hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevaan esitysluonnokseen, joka on lausunnolla 9.11.2016 saakka.

 

Liitteet:

 

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012
johtaja Heli Backman, STM p. 0295 163179