FI SV

Digitalisaatio

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on toiminnan muutos, jonka avulla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Muutoksen tärkeä väline on digitalisaatio.

Jatkossa tietojärjestelmät ja uudet sähköiset palvelut tukevat asiakkaita ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia mahdollisimman hyvin. Digitalisaation avulla palveluita myös voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja.

ICT-ratkaisut ja digitalisaatio ovat välineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden paremmalle palvelulle sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Sähköisillä palveluilla voidaan myös tukea kansalaisten mahdollisuuksia itse ylläpitää toimintakykyään ja terveyttään.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuus edellyttää ICT-ratkaisuja, joilla asiakkaiden tietoja voidaan käyttää organisaatio-ja aluerajoista riippumattomasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ja ICT-ratkaisuja suunnitellaan ja ohjataan kokonaisuutena. Kansallista ohjausta ja itsehallintoalueiden välistä yhteistyötä tiedonhallinnassa tulee vahvistaa, jotta nämä tavoitteet voidaan toteuttaa.       

Selvitys valtakunnallisesta ohjauksesta

Maakuntien tietohallinnon ja ICT-toiminnan ohjausta varten esitetään muodostettavaksi valtakunnallinen tietohallinnon ohjaustoiminto osaksi muuta maakuntien valtakunnallista ohjausta. Valtakunnallisen tietohallinnon ohjausmallia koskeva selvitystyö valmistui 31.3.2016.

ICT-palvelukeskus

Tulevaisuudessa kukin maakunta vastaa tietohallinnon ja ICT-palveluidensa järjestämisestä. Maakuntien ICT-palveluiden tuottamista keskitetään valtakunnalliseen ICT-palvelukeskukseen tai kilpailutetaan valtakunnallisen yhteishankintayksikön kautta.ICT-palveluiden tuotantoa voidaan myös hoitaa maakuntien yhteistyönä tai maakuntien ja kuntien välisenä yhteistyönä. 


Tietohallinnon ja ICT-palvelujen siirtymävaiheen muutostukea suunnitellaan Digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto -ryhmässä.

Aineistoja

 

Lisätiedot

tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, STM, p. 0295 163 344
projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295 163 012