FI SV EN

Valinnanvapaus


Asiakkaan valinnanvapautta lisätään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö. Sen myötä käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa erityisesti perustason palveluita ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. Asiakkaan valinnan mahdollisuus turvataan yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla.

Hallituksen valinnanvapauslain luonnos 21.12.2016

Hallitus julkisti 21. joulukuuta lakiluonnoksen siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista.  Asiakas voisi listautua valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valita lisäksi haluamansa suunhoidon yksikön. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti olisivat käytössä maakunnan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja niiden perusteella asiakas saisi valita palvelun tuottajan. 21.12. julkaistut aineistot

Jatkovalmistelun aikataulu

Valinnanvapauden lainvalmistelu etenee siten, että tammikuun lopussa 2017 hallituksen esityksen luonnos lähtee lausuntokierroksella ja esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2017.  Lakia valmistelee valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslakivalmisteluryhmä

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa, jolloin maakunnat alkavat järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2019-2020 maakunnat parantaisivat perustason hoitoon pääsyä asiakkaan suoraan valittavilla palveluilla. Toisessa vaiheessa vuosina 2021-2022 maakunnat laajentaisivat valinnanvapauden palveluvalikoimaa. Tällöin voitaisiin mahdollisesti perustaa laajan palveluvalikoiman sosiaali- ja terveyskeskuksia. Valinnanvapaus olisi täysimääräisenä käytössä 1.1.2023.

Valinnanvapauskokeilut

Valinnanvapautta kokeillaan hankkeissa eri puolilla Suomea vuosina 2017-2018. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa kokeillaan viidellä alueella eri tapoja toteuttaa valinnanvapautta. Tavoitteena on kehittää myös valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluja, joilla on mahdollista hakea ja vertailla kansallisia palveluntuottajia. Myös Sitralla on Valintakokeilut sote-palveluissa -hanke. Sitra kehittää  ja kokeilee yhteiskumppaniensa kanssa uusia palvelumalleja asiakas- ja palveluohjaukseen sekä hanlkkii tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota voidaan käytännössä edistää.

Aineistoja:


Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012
ylijohtaja Outi Antila, p. 02951 63164