Tietojohtaminen ja sote-mittarit

 

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiseksi palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa on tehtävä tietoon perustuvia ratkaisuja. Tietoa tarvitaan valtakunnallista ja maakuntien ohjausta varten, järjestäjien ja tuottajien välillä sekä asiakkaiden ja tuottajien välillä. Tietoa kerätään esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Tiedon avulla voidaan arvioida sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Sote-uudistus edellyttää mittavaa tietotuotannon uudistamista. Valtakunnallisesti on tarvetta uuteen tietotuotantoon mm. valinnanvapauteen, palvelujen laatuun sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyvässä tiedossa. 

Maakunta tarvitsee mittareita toimintansa suunnitteluun ja johtamiseen. Palveluntuottajien taas on tuotettava maakunnille tietoa esimerkiksi palvelujensa asiakasmääristä, odotusajoista ja kustannuksista.
Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa ja indikaattoreita väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen. Valmistelua tekee vaikuttavuus- ja kustannustietoryhmä.

Valtakunnallisen sote-tiedon keruussa keskeisiä toimijoita ovat mm. THL, Tilastokeskus, KELA ja Valvira. Maakuntien käytettävissä ovat jatkossakin THL:n tilastotietokannat ja indikaattorit verkossa. Maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoiden tietopyyntöihin vastaaminen on asetettu etusijalle THL:ssä.

Myös valvontaviranomaiset tarvitsevat jatkossa tietoa uusilta maakunnilta. Esimerkiksi Valvira tarvitsee laajasti tietoa mm. toimipaikoista, henkilöstömitoituksista, henkilöstön työtyytyväisyydestä, asiakastyytyväisyydestä, hoitoonpääsystä ja päätösten määräajoista.  


Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM p.0295 163 425
neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, STM p.  02951 63267