FI SV EN

Sote-tietopaketit - työkalu maakunnille sote-ohjaukseen

Sote-tietopaketit (aiemmin palvelupaketit) ovat uudenlainen tapa tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta ja taloudesta. Ne otetaan valtakunnallisesti käyttöön vuonna 2019, mutta käyttöönoton valmistelu on jo hyvässä vauhdissa.

Sote-tietopaketit ovat ennen kaikkea palvelujen järjestäjien (maakunnat) työkalu, joiden avulla maakunta saa näkymään yksittäisen tuottajan ja kaikkien tuottajan tuottamien palveluiden kustannukset, laadun ja vaikuttavuuden asiakasryhmittäin. Niitä voidaan käyttää myös palvelujen tuottamisvastuussa olevien toimijoiden työkaluna. Ne ovat yksi väline sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan, vertailuun ja päätöksenteon tueksi.

Sote-tietopaketit antavat entistä täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa tietoa sote-palveluiden käytöstä ja niiden kustannuksista. Aiemmin saatavilla ei ole ollut asiakasryhmittäin tuotettua tietoa, jossa eri rahoituskanavien ja palveluntuottajien tiedot on yhdistetty toisiinsa. Valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen vuoksi palvelukokonaisuuksia pystytään ensi kertaa vertailemaan alueittain ja käyttämään tätä tietoa myös valtakunnallisen päätöksenteon tukena.

Sote-tietopaketteja on kaikkiaan 21. Niistä 16 on maakunnallisia ja viisi kansallista pakettia.

Maakunnalliset palvelupaketit

Sote-tietopaketteja testataan seitsemässä maakunnassa

Testaushankkeessa keväällä 2017 valmistellaan yhteensä yhdentoista sosiaali- ja terveydenhuollon sote-tietopaketin käyttöönottoa. Sen avulla luodaan kansallisesti levitettävissä oleva malli tietopakettien käyttöönotolle osana maakuntien tiedolla johtamista. Valtakunnallinen tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottamiseksi tehdään Sitran ja STM:n koordinoimana, ja se julkaistaan loppukesästä 2017. Sote-tietopakettikäsikirjan toinen versio valmistuu testaushankkeen aikana ja julkaistaan myös loppukesästä 2017.

Kaikki testausmaakunnat tuottavat tiekartan sekä arvioivat ja kommentoivat testauksessa tehtyjä määrittelyjä ja vastaavuustaulukoita. Osa maakunnista tuottaa myös tietopakettikohtaiset vastaavuustaulukot. Maakunnilla on valmistelutyössä keskenään erilaisia painotuksia.

Testausmaakunnat

Pirkanmaa

Pirkanmaalla testataan raportointimallia erityisesti perusterveydenhuollon tiedoissa ja kuvataan, miten perusterveydenhuollon tietojärjestelmiin luodaan tietopakettiraportointi osaksi maakunnan tietomallia. Perusterveydenhuollon tiedot yhdistetään taloustietoihin.

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon maakunta testaa raportointimallia sosiaalihuollon tiedoissa ja tuottaa esimerkin sosiaalipalveluja koskevien järjestelmien integraation toteutuksesta. Sosiaalihuollon tiedot myös yhdistetään taloustietoihin. Lisäksi maakunta testaa teknisesti lasten, nuorten ja perheiden tietopaketin tuottamista.

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakunta testaa raportointimallia erikoissairaanhoidon tiedoissa ja yhdistää erikoissairaanhoidon tiedot taloustietoihin. Maakunta kuvaa, miten erikoissairaanhoidon tietojärjestelmiin luodaan tietopakettiraportointi osaksi maakunnan tietomallia.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan maakunta testaa kahta tietopakettia: matkapalveluiden ja lääkehuollon tietopaketteja yhdistämällä alueen ja Kelan tietoja.  Lisäksi maakunnassa arvioidaan mm. päihde- ja mielenterveyspaketin laatu- ja vaikuttavuusmittareita sekä osallistutaan kansalliseen tietopakettien raportoinnin yhdenmukaistamiseen liittyvään kehitystyöhön.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan maakunta arvioi tietopaketteihin liittyviä laatu- ja vaikuttavuusmittareita. Pohjois-Karjala tekee myös maakunnan omaa tiekarttaa raportointijärjestelmänsä läpivalaisun ja kansalliseen yhdenmukaistamiseen liittyvien kehitystarpeiden näkökulmasta.

Pohjois-Pohjanmaa

Maakunta tuottaa tiekartan tietopakettien käyttöönotosta osana maakunnan ohjausta. Maakunta tuottaa tietopakettien raportointiin liittyviä vaatimusmäärittelyjä sekä esimerkkejä johdon työpöydästä. Tämän lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hanke testaa lasten, nuorten ja perheiden tietopakettia hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen näkökulmasta yhdistämällä tarkasteluun sivistys- ja kulttuuripalvelut (elämänkaari).

Kainuu

Kainuun maakunta kuvaa, miten ostopalvelujen kustannukset ja suoritteet saadaan osaksi Kainuun maakunnan sote- tietopakettiraportointia. Maakunta kuvaa nykytilaa ja tulevaisuuden tietotarpeita sekä ylimaakunnallista tiedonvaihtoa erityisesti ostopalvelujen näkökulmasta. Lisäksi maakunta tuottaa tiekartan, miten tietopakettien raportointi on mahdollista toteuttaa osana maakunnan raportointijärjestelmää.

Tilaisuudet

Kohti kansallista käyttöönottoa -seminaari 10.5.2017

Tilaisuuden voi katsoa verkossa osoitteessa:http://webcast.reloadmedia.fi/Sitra/?video=S201705050936510

Palvelupaketit tulevan maakunnan työkaluna -seminaari 10.2.2017

Tilaisuuden voi katsoa verkossa osoitteessa: http://videonet.fi/stm/20170210/ 

Palvelupakettien pilottikokemusten esittely

Kohti palvelupakettien kansallista käyttöönottoa

 

Liitteet

 

Lisätietoja

lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, STM, p. 0295 163 692
projektijohtaja Eveliina Huurre, Sitra, p. 0294 618 228