FI SV EN

Sote-tietopaketit - työkalu maakunnille tietojohtamiseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi raportointimalli, sote-tietopaketit, antaa palvelujen järjestäjälle mahdollisuuden tarkastella maakunnan palveluja kokonaisuutena. Ne otetaan käyttöön viimeistään silloin, kun maakunnat aloittavat toimintansa 2020. Nyt ne ovat jo maakuntavalmistelijoiden työväline. 

Sote-tietopakettien kautta saadaan luotettavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa palveluista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi niin maakunnallisesti kuin kansallisesti. Käytännössä tietopaketit ovat työkalu kustannusten kohdentamiseen vertailukelpoisella tavalla.

Sote-tietopaketit antavat tietoa sote-palveluiden käytöstä ja niiden kustannuksista. Aiemmin ei ole ollut saatavilla samalla tavoin asiakasryhmittäin tuotettua tietoa, jossa eri rahoituskanavien ja palveluntuottajien tiedot on yhdistetty toisiinsa. Valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen vuoksi palvelukokonaisuuksia pystytään työkalun avulla vertailemaan alueittain ja käyttämään tätä tietoa myös valtakunnallisen päätöksenteon tukena.

Sote-tietopaketteja on kaikkiaan 15. Niistä 11 on perustietopaketteja, joihin voidaan koota kaikki järjestäjän oman maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset. Neljä laajennettua tietopakettia on suunniteltu aiheensa mukaiseen erillistarkasteluun.

Sote-tietopaketit otetaan osaksi maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon muutosohjelmaa. Tietopakettien avulla maakunnat voivat kiinnittää palvelujensa kustannustiedot JHS-suosituksen mukaiseen talouden raportointiin siten, että tiedot ovat vertailukelpoisia maakuntien kesken. Samalla maakunnat voivat seurata oman toimintansa kokonaiskuvaa.

Tietopaketteja on testattu seitsemässä maakunnassa

Sote-tietopaketteja on kehitetty neljän vuoden aikana yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran sekä satojen asiantuntijoiden kanssa. Tietopaketteja testattiin alkuvuoden 2017 aikana seitsemässä maakunnassa.

Sote-tietopakettien kehitystyön aikana kertyneet opit ja kokemukset on koottu julkaisujen kokonaisuudeksi, johon kuuluu Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon sekä tietopakettityötä yksityiskohtaisemmin määrittelevä Käsikirja 2.0, joka on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä.

Vuoden 2018 aikana vahvistetaan uusi JHS-palveluluokitus ja sen yhteensopivuus sote-tietopakettien kanssa varmistetaan. Uusi palveluluokitus tarvitaan, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Tämän jälkeen maakuntavalmistelijoita voidaan ohjata myös tietopakettien käyttöönotossa tarkemmin.

Testauksessa mukana olleet maakunnat korostavat erityisesti sote-tietopakettimallin yhtenäistä kehittämistä, jotta kansallisesti yhtenäinen ja vertailukelpoinen tiedon tuotanto pysyy mahdollisena ja toteutuu myös käytännössä. Lisäksi tietojen ylläpitoon on luotava jatkuvat toimintamallit, jotta sosiaali- ja terveydenhuollosta voidaan kehittää pysyvästi uudistumiskykyinen kertaluonteisen uudistuksen sijaan.

Tilaisuudet

Maakunnat, Sitra ja STM yhdessä järjestävät loppuvuoden 2017 aikana sote-tietopakettien käyttöönottoa tukevia maakunnallisia tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa käydään läpin tietopakettien käyttöönoton toteutusta kullakin alueella sekä kuullaan testauksessa mukana olleiden kokemuksia tietopakettien käyttöönotosta ja niiden hyödyntämisestä.

Kohti kansallista käyttöönottoa -seminaari 10.5.2017

Tilaisuuden voi katsoa verkossa osoitteessa:http://webcast.reloadmedia.fi/Sitra/?video=S201705050936510

Liitteet

Lisätietoja

Hankejohtaja Päivi Hämäläinen, STM, 0295163270, etunimi.m.sukunimi@stm.fi
Johtava asiantuntija Lea Konttinen, Sitra, 0294618298, etunimi.sukunimi@sitra.fi