FI SV EN

Sosiaali- ja terveyskeskus

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017. Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan lakiluonnosta niin pian kuin mahdollista. Lakiluonnokseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Sote-uudistuksessa ihmisten tavallisimmin tarvitsemat palvelut kootaan sosiaali- ja terveyskeskuksiin eli sote-keskuksiin. Sote-keskuksista saa monipuolisempia palveluja kuin nykyisistä terveyskeskuksista. Hallituksen valinnanvapausmallin mukaan asiakas voi itse valita, käyttääkö julkisen vai yksityisen sote-keskuksen palveluja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Mikä on sote-keskus ja mitä palveluja sieltä saa?

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta eli sote-keskuksesta asiakas saa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja.   

Sote-keskusten palveluja ovat esimerkiksi

  • terveysneuvonta
  • terveystarkastukset
  • yleislääkärin vastaanotot
  • toiminta- ja työkyvyn arvioinnit
  • sosiaalityöntekijän antama ohjaus ja neuvonta (ks. Sote-keskuksen sosiaalipalvelut) sekä
  • erikoislääkärien palvelut, joita on tarkoitus tuoda sote-keskuksiin.

Jatkossa palveluita saa yhä enemmän myös eri muodoissa, kun liikkuvat palvelut ja verkkoasiointi lisääntyvät.

Sote-keskuksen sosiaalipalvelut

Hallituksen 9.5. esittämän mallin mukaan uusissa sote-keskuksissa on tarkoitus hoitaa asiakkaiden sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus mahdollisimman laajasti. Sote-keskuksissa olisi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, jotka antaisivat ohjausta ja neuvontaa sosiaalihuollon palveluista, toiminnasta ja sosiaaliturvasta.  

Asiakas ohjataan sote-keskuksesta maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi, jos hän tarvitsee sellaisia sosiaalipalveluja, joita ei saa sote-keskuksesta. Asiakas ohjataan maakunnan liikelaitoksen myös silloin, kun palvelu edellyttää viranomaispäätöstä. Maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi olla esimerkiksi sosiaaliasema tai vammaispalvelujen yksikkö. Asiakas voidaan ohjata sote-keskuksesta myös järjestön vertaistuen piiriin, jos varsinaisille sosiaali- ja terveyspalveluille ei ole tarvetta.

Erikoislääkärin palvelut

On tarkoitus, että sote-keskuksista saa tarvittaessa rajatusti myös erityistason hoitoa. Se tarkoittaa, että yleislääkäri voi kysyä neuvoa erikoislääkäriltä tai lähettää potilaan tutkimuksiin tai hoitoon sairaalaan. Erikoislääkäri voi myös tulla käymään sote-keskuksessa.  Tällöinkin kokonaisvastuu asiakkaan hoidosta säilyy sote-keskuksen yleislääkärillä, eikä asiakkaan hoitoon tule katkoksia.

Sote-keskuksen voi valita itse

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus laajenee hallituksen esittämällä tavalla, asiakas voi valita itse, missä sote-keskuksessa asioi. Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sote-keskuksen asiakkaaksi. Valinta tehdään verkossa tai kirjallisesti. Jos asiakas ei tee itse valintaa, asiakkaan kotimaakunnan on osoitettava hoitopaikka, johon hän pääsee helpoiten.

Valinnanvapausmallin mukaan julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut ovat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Lue lisää asiakkaan valinnanvapaudesta täältä.

Sote-keskusta voi vaihtaa vuoden välein

Asiakkaan täytyy tehdä netissä tai kirjallisesti ilmoitus siitä, minkä sote-keskuksen hän haluaa valita hoitopaikakseen. Asiakkaan kotimaakunta saa tiedon valinnasta.

Valintaan sitoudutaan vuodeksi eli sote-keskusta saa halutessaan vaihtaa vuoden välein. Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä eri puolilla Suomea, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisen palveluntuottajan sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä.

Sote-keskukset ottavat ihmisiä asiakkaakseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Sote-keskuksen täytyy ilmoittaa julkisessa verkossa, ottaako se uusia asiakkaita. Jos sote-keskuksen asiakasmäärä ei ole täynnä, se ei voi kieltäytyä ottamasta asiakasta.
 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092
hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM, p. 0295 163 367
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338