Maakuntatalouden simulointi

Maakuntatalouden simulointi on käynnissä ja jatkuu kiihtyvässä tahdissa syksyyn 2018 asti.

Valtiovarainministeriö koordinoi maakuntatalouden simulointiohjelmaa, jonka avulla valmistaudutaan maakuntien toiminnan hallittuun käynnistymiseen vuoden 2020 alussa.

Simuloinnin avulla harjoitellaan maakuntien talous- ja ohjausprosessia ja talouspäätöksien tekemistä uudessa järjestelmässä. Käytännössä simulointi toteutetaan erilaisten työpajojen, koekeskustelujen ja ohjeistuksien ja laskelmien kokeilemisen avulla. Simulointiin osallistuvat maakunnat, maakuntien palvelukeskukset, kunnat, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö.

Simuloinnin tavoitteet:

  • Ottaa haltuun maakuntien talous- ja ohjausprosessi keskushallinnossa ja maakunnissa
  • Pienentää maakuntien virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina
  • Saada maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siirtymäkustannuksista
  • Saada maakunnittain näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista ensimmäisenä vuotena
  • Varmistaa, että ohjausprosessi toimii tehokkaasti heti toiminnan alkaessa ja että ohjauksen sisältöjä saadaan täsmennettyä ennen ensimmäistä toimintavuotta
  • Saada kokemusperäistä tietoa talouspäätöksien tekemisestä uudessa järjestelmässä
  • Saada tietoa talous- ja ohjausprosessien sisällöllisestä ja aikataulullisesta toimivuudesta ja niiden vaatimuksista


​Tutustu tarkemmin:

 

Lisätietoja: 
Finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 029 50 30177 
Ylitarkastaja Antto Korhonen, puh. 029 50 30547