Usein kysyttyä maakuntien rahoituksesta

Usein kysyttyä

 • Miten maakuntien toiminta rahoitetaan?

  Maakuntien toiminta rahoitetaan sekä valtion rahoituksella että maakuntien keräämillä asiakas- ja muilla käyttömaksuilla.

 • Millä perusteella maakunnat saavat valtion rahoitusta?

  Valtio maksaa rahoitusta maakunnille ikäryhmittäin asukasmäärien sekä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden perusteella. Lisäksi valtion rahoituksesta pieni osa (3 %) perustuu maakunnan harvaan asutukseen, vieraskielisten asukkaiden määrään sekä toimiin, joilla edistetään maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Rahoituksesta 10 % kohdennetaan asukasmäärän perusteella (ns. kapitaatiorahoitus).

 • Kuka päättää siitä, mihin maakunta käyttää saamansa rahat?

  Maakunta päättää itsenäisesti rahoituksensa käytöstä. Maakunnan on valtion rahoituksella huolehdittava lakisääteisistä tehtävistään, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja pelastustoimesta.

 • Kuinka usein valtion rahoitusosuutta maakunnille tarkistetaan?

  Valtion rahoitusta maakunnille tarkistetaan vuosittain osana valtion talousarviota. Lisäksi valtion rahoituksen kohdentamisperusteita tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein.

 • Saavatko maakunnat verotusoikeuden?

  Maakunnilla ei ole omaa verotusoikeutta, kun laki tulee voimaan.

 • Mitä tapahtuu asiakasmaksuille?

  Hallituksen tavoitteena on vuodesta 2017 alkaen uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia siten, että asiakas- ja käyttömaksut yhdenmukaistuisivat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä perittävät asiakasmaksut tulevat jatkossakin säilymään, sillä se on tärkeää asiakkaiden vastuunoton ja kustannusten hillinnän kannalta.

 • Miten maakuntia valvotaan?

  Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakuntien laillisuusvalvonnasta vastaisi aluehallintovirasto. Jos maakunta jättää julkisia palvelutehtäviä järjestäessään noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, voisi aluehallintovirasto maakuntien rahoituslakiluonnoksen mukaan sakon uhalla määrätä maakunnan noudattamaan velvoitetta. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä organisoidaan myös  valvontatehtäviä uudelleen. STM ja VM valmistelevat hallitukselle ehdotuksen valvonnan uudelleenorganisoimisesta vuoden 2016 aikana.