FI SV EN

Palvelusetelikokeilut

Hallitus haluaa laajentaa asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Parhaillaan käynnissä olevat palvelusetelikokeilut (tunnetaan myös nimellä valinnanvapauskokeilut) tuottavat tietoa uuden valinnanvapausmallin valmisteluun.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Palvelusetelikokeilussa ovat tällä hetkellä mukana Hämeenlinna, Jyväskylä, Tampere, Keski-Uusimaa ja Ylä-Savo.

Palvelusetelikokeiluja laajennetaan

Hallitus on linjannut, että osa valinnanvapauspilottien määrärahasta käytetään palvelusetelikokeilujen laajentamiseen vuosina 2017-2018. Laajennettuihin palvelusetelikokeiluihin järjestetään valtionavustushaku, jossa nykyiset kokeilualueet voivat hakea kokeilujensa laajentamista. Myös uudet alueet voivat hakea mukaan.

Hakuaika päättyy 31.10.2017 kello 16.15. Laajennetut ja uudet palvelusetelikokeilut ovat käynnissä 1.12.2017 - 31.12.2018. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkemmat hakuohjeet ovat osoitteessa http://stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut/

Työpaja palvelustelikokeiluista ja valinnanvapauspiloteista

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra järjestävät valinnanvapauspilotteja ja palvelusetelikokeiluja käsittelevän työpajan 13.10.2017 (lue lisää tästä). Työpaja on tarkoitettu kaikille palvelusetelikokeiluista ja maakunnallisista valinnanvapauden piloteista kiinnostuneille kuntien ja maakuntien edustajille.

Lue lisää

Palvelusetelikokeilu (stm.fi)

Lisätietoa

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki (STM), p. 0295 163 256, etunimi.sukunimi@stm.fi