FI SV EN

Suoran valinnan tuottajat

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017. Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan lakiluonnosta niin pian kuin mahdollista. Lakiluonnokseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Julkisesti rahoitetun sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät ehdot ja ovat rekisteröityneitä. Tuottajilla pitää olla riittävä taloudellinen kantokyky ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Hallituksen 9.5.2017 ehdottama valinnanvapausmalli ei etene sellaisenaan, joten tässä kuvattuun palveluntuottajien asemaan saattaa tulla vielä muutoksia.

Julkisesti rahoitettujen sote-keskusten ja suunhoidon palveluja voivat tarjota maakunnan liikelaitos ja maakunnan omistama yhtiö, yksityiset yritykset, järjestöt ja yhteisöt. Näitä palveluja sanotaan valinnanvapausmallissa suoran valinnan palveluiksi, koska asiakas voi listautua suoraan sote-keskuksen tai hammashoitolan asiakkaaksi.

Tuottajien täytettävä maakunnan ehdot

Maakunta tekee sopimuksen ehdot täyttävien palveluntuottajien kanssa. Tuottajan on annettava maakunnalle sen hyväksymä vakuus. Maakunta voi myös edellyttää sertifiointia.

Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottaja voi tuottaa palvelut itse, sopimuksin muiden tuottajien kanssa, hankkimalla palveluja toiselta palveluntuottajalta tai antamalla asiakkaalle asiakassetelin, jolla asiakas voi itse valita palveluntuottajan. Tällöinkin sote-keskus tai suunhoidon yksikkö vastaa aina yksittäisen asiakkaan saamasta palvelukokonaisuudesta, palvelujen laadusta ja kustannuksista. 

Sote-keskuksen ja  suunhoidon yksikön on tuotettava koko laissa edellytetty palveluvalikoima asiakkaille (hallituksen lakiesitys 9.5.). Lisäksi palvelun tuottaja voi päättämällään tavalla erikoistua tiettyjen asiakasryhmien palveluihin.  Palveluntuottaja vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuneista virheistä ja niiden korjaamisesta omalla kustannuksellaan.

Kaksikielisessä kunnassa palveltava myös ruotsiksi

Kaksikielisessä kunnassa sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden on palveltava suomeksi ja ruotsiksi. Maakunta voi hakemuksesta myöntää poikkeusluvan, jos sijaintialueella on riittävästi toimipisteitä, joista asiakas voi valita ja käyttää äidinkieltään.

Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön on tehtävä toiminta-alueellaan maakunnan ja kunnan kanssa yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sote-järjestämislaissa säädetään palveluntuottajan velvollisuudesta ottaa koulutukseen ja harjoitteluun sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita.

 

 

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, STM, p. 0295 163 383
hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092