FI SV

Palvelukeskukset 

Sote- ja maakuntauudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä valtakunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tukipalveluja. Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon ja hyvän tilojen käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation.

Lisätietoja:

Maakuntien Tilakeskus Oy
Johtaja Olavi Hiekka, puh. 0205 811 400, olavi.hiekka(at)senaatti.fi 

ICT-palvelukeskus

Kansallinen ICT-palvelukeskus tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille ja valtion viranomaisille. Palvelukeskus tuottaa palveluita omilla resursseillaan tai hankkii palveluita ulkoisilta toimittajilta.  Uusien sähköisten palveluiden suunnittelu ja toteutus edellyttää määrätietoista tietohallinnon ohjausta sekä maakuntien ja valtion välistä yhteistyötä toiminnan kehittämisessä. ICT-palveluiden tuottamisessa ja digitalisaation toimeenpanossa otetaan erityisesti huomioon siirtymäkauden suunnittelu: toiminnan jatkuvuus varmistetaan, mutta samalla kehitetään uusia palveluja.

Lisätietoja: 

Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, puh. 0295 020 100, heikki.heikkila(at)ely-keskus.fi

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tuottaa maakunnille yhtenäiset taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon palvelut. Palvelukeskus hakee toiminnallista tehokkuutta henkilöstön vahvalla asiantuntemuksella. Palvelukeskus toimii alueellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen alueellisia palvelutuottajia. Palvelukeskus toimii myös maakuntien yhteisenä palvelukonseptien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yhdessä muiden palvelukeskusten kanssa.

Lisätietoja: 

Hetli Oy
Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut: Johtaja Mikko Salmenoja, mikko.salmenoja(at)ely-keskus.fi