FI SV

Päätöksenteko maakunnissa

Demokratian turvaamiseksi tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Ne päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Jokaisella maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään maakuntalaissa. Maakuntavaltuustoa päättää muun muassa maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

             

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö sekä vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö. 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on oikeusministeriön ohjauksessa laadittu alustava virkamiesarvio ja ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisäksi valtiovarainministeriön ohjaamana on laadittu arvio ja ehdotukset vaaleja täydentävistä osallistumisoikeuksista.
 

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, OM puh. 02951 50128