FI SV

Maakuntauudistuksen muutostuki

Valmisteluryhmä tukee maakuntauudistuksen toimeenpanoa

Valtiovarainministeriö nimesi 14.6.2016 maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen valmisteluryhmän. Ryhmä tukee maakuntien uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa.

Valmisteluryhmän tehtävänä on edistää uudistuksen suunnittelussa ja valmistelussa mukana olevan laajan toimijajoukon yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ryhmä edistää tiedon jakamista sekä asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta.

Valmisteluryhmä tarjoaa alueilla tapahtuvan uudistustyön tueksi neuvontaa ja ohjausta liittyen muutoksen tavoitteiden, vision, muutossuunnitelmien sekä esiselvitysten laadintaan.  Kun uudistuksia koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan, valmisteluryhmä tukee alueita sen toimeenpanossa. Ryhmän tehtävänä on tukea alueita sekä maakuntien perustamiseen liittyvissä hallinnon ja toiminnan järjestämisen kysymyksissä että maakunnille siirtyvien tehtävien edellyttämän muutoksen toteuttamisessa.

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeriön muutosjohtaja Pauli Harju. Varapuheenjohtajina toimivat ylijohtaja Päivi Laajala sekä sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo. Ryhmään nimetään myöhemmin vielä alueiden edustajat. Ryhmän toimikausi on 15.4.2019 asti, ja se toimii maakuntauudistuksen projektiryhmän alaisuudessa.

Valmisteluryhmä tekee tiivistä yhteistyötä aiemmin asetetun sote-uudistuksen valtakunnallisen valmisteluryhmän kanssa. Jatkossa on tarkoitus asettaa valmisteluryhmien lisäksi sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon yhteensovittamista varten yhteinen valmisteluryhmä.

Valmisteluryhmän asettamispäätös

Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen

Hallitus linjasi 5.4.2016 maakunnille siirrettävät tehtävät ja maakunnan tehtävät kaikkineen tehtäväsiirtojen jälkeen. Maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta on perusteltua sopia uudistusten aikataulu huomioiden kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Oheisessa kirjeessä tarkoitettu esivalmistelu keskittyy maakunnan toimintaedellytysten luomiseen ja maakuntauudistuksessa luotavan monialaisen kokonaisuuden toimeenpanoon. Esivalmistelu sovitetaan yhteen alueilla jo käynnissä olevan sote-uudistuksen esivalmistelun kanssa. Maakuntien toiminnan yleisen valmistelun käynnistäminen tämän kirjeen mukaisesti ei muuta jo vireillä olevaa sote-uudistuksen valmistelua. Sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua jatketaan siten kuin siitä on sovittu.

Oheiseen muistioon on koottu yleistä tietoa ja suosituksia muutoksen toimeenpanosta ja muutostuesta. Muistio on käsitelty sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen projektiryhmissä 23.5.2016 ja 24.5.2016 sekä reformiministeriryhmässä 26.5.2016. Ohjeita ja muutostukea täydennetään valmistelun edetessä.

Kirje maakuntauudistuksen toimijoille uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistämisestä 26.5.2016
Muistio maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta

Reformiministerit linjasivat uuden maakuntajaon ja niihin kuuluvat kunnat (tiedote 26.5.)

Muistio: Ehdotukset maakuntajaon muutoksiksi maakuntauudistuksen yhteydessä