Muutostuki

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tarjoavat järjestelmällistä muutostukea kuntien, kuntayhtymien ja perustettavien maakuntien muutostyön tueksi.

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja on Pauli Harju ja sote-uudistuksen muutosjohtaja on Sinikka Salo. Muutosjohtajat vastaavat kansallisesta muutostuesta alueille ja vetävät uudistusten valtakunnallisia toimeenpanoryhmiä.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosta ja toimeenpanoa valmistellaan sekä yhteisissä valmisteluryhmissä että erikseen sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä. Osa valmisteluryhmistä on valtakunnallisia. Lisäksi kaikissa 18 maakunnassa on sote-uudistuksen ohjausryhmä. Valmisteluryhmien tehtävänä on tukea maakuntia muutossuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa.

Muutosjohdon akatemia

Muutostukeen liittyy myös Muutosjohdon akatemia, joka tarjoaa valmennusta keskeisille alueellisille toimijoille. 


Lisätietoja:

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p.0295 163 012, etunimi.sukunimi@stm.fi
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, VM, p. 0295 530 549, etunimi.sukunimi@vm.fi