Muutostuki

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tarjoavat järjestelmällistä muutostukea kuntien, kuntayhtymien ja perustettavien maakuntien muutostyön tueksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosta ja toimeenpanoa valmistellaan sekä yhteisissä valmisteluryhmissä että erikseen sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmissä.

Osa valmisteluryhmistä on valtakunnallisia. Lisäksi kaikissa 18 maakunnassa on sote-uudistuksen ohjausryhmä.
 

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja on Pauli Harju ja sote-uudistuksen muutosjohtaja on Sinikka Salo.  Muutosjohtajat vastaavat kansallisesta muutostuesta alueille ja vetävät uudistusten valtakunnallisia toimeenpanoryhmiä.

Vaiheistettu toimeenpano

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano tapahtuu neljässä vaiheessa: esivalmistelu, maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto, maakunnan käynnistymisvaihe ja uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi 1.1.2019 alkaen. Nämä vaiheet kuvataan tarkemmin uudistuksen tiekartassa.
 

Lisätietoja

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p.0295 163 012, etunimi.sukunimi@stm.fi
maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, VM, p. 0295 530 549, etunimi.sukunimi@vm.fi