FI SV EN

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut koskevat suoraan tai lähipiirin kautta suurta osaa väestöstä. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito on tärkeä osa tulevien sote-keskusten palveluja ja maakunnan muita palveluja. 

Maakuntiin tarvitaan toimivat hoito- ja kuntoutuspolut moninaisiin ihmisten arjen tilanteisiin. Maakunnilla on sote-uudistuksen yhteydessä mahdollisuus rakentaa sujuvat palvelukokonaisuudet niille asiakasryhmille, jotka maakunnan päättäjät laittavat etusijalle palvelustrategiassa.

Hallituksen esityksessä valinnanvapauslaiksi on määritelty vaihtoehtoisia tapoja järjestää sote-keskusten palvelut ja tuoda rinnalle laaja-alaisesti maakunnan muita palveluja. Näitä keinoja voi soveltaa eri palveluihin, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

  • Maakunta voisi jalkauttaa tuottamiaan erikoissairaanhoidon palveluja sote-keskusten yhteyteen. Tällöin maakunnan psykiatrinen sairaanhoitaja ja konsultoiva psykiatri hoitaisivat asiakasta yhteistyössä sote-keskuksen lääkärin kanssa.
  • Tai maakunta voisi päättää, että sote-keskusten omaan palveluvalikoimaan kuuluisi psykiatrian palveluja. Tällöin sote-keskuksessa voisi olla oma psykiatri, tai psykiatrisia hoitajia toteuttamassa hoitoa maakunnan psykiatrin ohjauksessa. 
  • Maakunta voisi myös päättää käyttää asiakasseteleitä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Asiakasseteleitä voitaisiin käyttää esimerkiksi lyhytterapiaan tai psykiatrisen kotikäyntiryhmän palveluihin.  Maakunnan erikoissairaanhoito voisi puolestaan tarjota esimerkiksi sähköisiä omahoito-ohjelmia, verkkopsykoterapioita ja jalkautuvia palveluita.

Tärkeintä on järjestää hoito niin, että asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut ja vältetään tarpeetonta erillistä asiointia. Tätä tavoitetta tuetaan myös keväällä lausunnolle lähtevässä mielenterveys- ja päihdelainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Helena Vorma, STM, p. 02951 63388