FI SV

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakunnat saavat vastuun palvelujen järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020. Uudistuksen myötä maakuntien tarvitsemista kiinteistöistä – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin – huolehtii uusi Maakuntien tilakeskus Oy. Yhtiö on perustettu tammikuussa 2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi ja toimii tässä vaiheessa Senaatin rahoituksella.

Tilakeskuksen tehtävänä on turvata maakunnille paras kiinteistöjohtamisen osaaminen ja asiantuntemus sekä sitä kautta parhaat toimintaympäristöt niin sosiaali- ja terveydenhoidon palveluille kuin muillekin maakunnan toiminnoille. Yhtiö tarjoaa osaamista kiinteistöjen suunnitteluun, rahoitukseen ja investointeihin. Tavoitteena on, että tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uuden hoitoteknologian ja digitalisaation. Tilakeskus turvaa merkittävällä hankintavolyymillä ja -osaamisella edellytykset kustannussäästöille.

Yhtiön tarjoamat palvelut

 • Huolehtii kaikista maakunnan toiminnassaan tarvitsemista tiloista vuokranantajan ominaisuudessa.
 • Vuokraa omistamiaan toimitiloja ensisijaisesti maakuntien käyttöön ja muilta vuokraamiaan tiloja ainoastaan maakunnan käyttöön. Vuokra sisältää kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon sekä korvauksen pääomakustannuksista.
 • Tekee maakunnan toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset. Investointiin sisältyvät tarveselvitys, hankesuunnitelma ja varsinainen toteutus ja niiden kustannukset ovat osa investointia. 
 • Vastaa kiinteistöjen osalta varautumisesta, valmiussuunnittelusta ja huoltovarmuudesta.

Yhtiön rakentaminen on yhteistyötä

”Rakennamme yhtiötä yhdessä sidosryhmien kanssa palvelemaan tulevia maakuntia eli siis meitä kansalaisia. Siirrämme yhtiön maakunnille heti kun se on mahdollista. Toivon kuntien ja maakuntia valmistelevien tahojen avointa suhtautumista ja osallistumista yhteistyöhön – sillä tavalla pääsemme parhaaseen lopputulokseen”, sanoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka.

Koska yhtiö maksaa heti toiminnan alussa kaikki maakuntien tilatarpeista aiheutuvat kulut sekä henkilökunnan palkat, sillä tulee olla vuoden 2019 lopulla vähintään toimivat vuokrasopimukset ja maksujärjestelmä. On myös varmistettava, että sote- ja maakuntauudistukseen siirtymävaiheessa palvelut jatkuvat ongelmitta. Yhtiö huolehtii myös, että henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Maakuntien tilakeskuksen toiminnan käynnistyminen etenee vaiheittain. Yhtiön suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty yhdessä laajan, koko maan kattavan asiantuntijaverkoston avulla. Maakuntien asiantuntijoista koostuva projektiorganisaatio jatkaa toimintojen ja palveluiden rakentamista yhdessä muiden asiantuntijaverkostojen kanssa.

Tällä hetkellä yhtiössä työskentelee 13 henkilöä, osa heistä ympäri maata toimivien maakuntien organisaatioiden lähellä. Lisäksi yhtiö ”vuokraa” sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä asiantuntijoiden työaikaa. Valmisteluaikana yhtiön palveluksessa työskentelee muutamia kymmeniä henkilöitä. Maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2020 maakunnissa toimiva kiinteistöjen henkilökunta siirtyy yhtiön palvelukseen. Yhtiöön siirtyy tuolloin noin 1200 henkilöä.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Jari Sarjo, (pj) Senaatti-kiinteistöt, Jorma Heinonen, Senaatti-kiinteistöt ja Riku Jylhänkangas, Valtiovarainministeriö.

Yhtiön valmistelun tilanne 9/2017 

 • Yhtiöön 1.1.2020 siirtyvän omaisuuden alustava arviointi tehty, vaatii edelleen merkittävästi tarkennettava
 • Omaisuuden arvo 9/2017 on arviolta 3,4 Mrd €, velat n. 2 Mrd €, tulevia hankkeita yli 4 Mrd €
 • On tehty alustava liiketoimintamalli, taloushallinnon perusselvitys, alustava ICT-arkkitehtuuri, palvelulupaus ja vuokrauksen perusteet.
 • Rekrytoitu yhtiön hallinnon keskeisimmät johtajat ja muutamia muita henkilöitä
 • Käynnistetty kunnilta vuokrattavien tilojen selvitys (FSG-konsultointi)
 • Luvattu vuokra-arviot simulointiprosessia varten sekä omasta taseesta että edelleenvuokrauksesta 5/2018
 • Viestitään aktiivisesti yhtiön valmistelusta ja toiminnasta lokakuussa avautuvien nettisivujen (www.maakuntientilakeskus.fi), alueuudistus.fi-sivuston ja muiden viestintäkanavien kautta.

Lisätietoa yhtiöstä:

Olavi Hiekka, toimitusjohtaja, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 0400 252 394, olavi.hiekka(at)maakuntientilakeskus.fi
Katri Laukkanen, viestintäpäällikkö, Maakuntien tilakeskus Oy, p. 044 275 3028, katri.laukkanen(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntientilakeskus.fi