FI SV

Maakuntavaalit ja osallistuminen

Ylintä päätösvaltaa maakunnissa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla. Ensimmäiset maakuntavaalit ovat sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää 31.5.2021 asti.

Jatkossa maakuntavaalit ovat aina samaan aikaan säännönmukaisten kuntavaalien kanssa. Kuntavaaleja toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuussa seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

Kukin maakuntavaltuusto päättää jatkossa itse kokonsa. Maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua. Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valtuutettuja valitaan laissa määritelty vähimmäismäärä:

Maakunnan asukasluku

Valtuutettuja vähintään

enintään 200 000

59

200 001—400 000

69

400 001—600 000

79

600 001—800 000

89

yli 800 000

99

 

Ensimmäisten maakuntavaalien tarkempi aikataulu on seuraava:

Kesä-heinä-elokuu 2018:

 • Heti lainsäädännön tultua voimaan: Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen ehdokkaiden ja puolueiden kampanja-aika alkaa.
 • Mahdollisimman pian lainsäädännön tultua voimaan: Nykyinen maakunnan liiton hallitus asettaa maakuntavaalilautakunnan.
 • Kuntien määrättävä yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat ja tallennettava niiden tiedot vaalitietojärjestelmään elokuun puolivälissä.
 • "Hyvissä ajoin ennen vaaleja": VRK:n ilmoitus ulkomaalaisille äänioikeutetuille heidän äänioikeudestaan.

Syyskuu 2018:

 • Eräiden kotikuntaa vailla olevien ulkomaalaisten ilmoittautuminen äänioikeusrekisteriin viimeistään 6.9.2018.
 • Äänioikeusrekisterin tietojen määräytymispäivä 7.9.2018. Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 12.9.2018.
 • Maakuntavaalilautakunnan ensimmäinen kokous (ml. kuulutus valittavien valtuutettujen lukumäärästä) viimeistään 10.9.2018. Maakuntavaltuustojen koon määrittävä maakunnan asukasluku määräytyy Väestötietojärjestelmässä 31.5.2018 olleen tilanteen mukaan.
 • Ehdokashakemukset tehtävä maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 18.9.2018.
 • Maakuntavaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 27.9.2018.

Lokakuu 2018:

 • Ilmoituskortit postitettava äänioikeutetuille viimeistään 4.10.2018.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.10.2018 ja ulkomailla 17.-20.10.2018.
 • Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2018.
 • Vaalien tulokset vahvistetaan 31.10.2018. Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.1.2019.

 


Lisätietoja:

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, OM, puh. 02951 50128, arto.jaaskelainen(at)om.fi