FI SV

Maakuntavaalit 

Maakuntavaaleissa äänestetään maakuntavaltuustot maakunnallisille itsehallintoalueille. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.  Aiemmin maakuntavaaleja esitettiin järjestettäväksi tammikuussa 2018, mutta vaalien ajankohtaa siirrettiin eteenpäin. 

Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valtiovarainministeriö valmistelee. 

Muut vaikuttamismahdollisuudet

Muita asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ovat muun muassa aloiteoikeus, asiakasraadit sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuudet.