Viestintäryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä on asettanut maakuntauudistuksen viestintäryhmän toimikaudeksi 24.5.2016 - 15.4.2019.

Viestintä on keskeinen osa maakuntauudistuksen johtamista. Hyvällä viestinnällä varmistetaan, että uudistuksen tavoitteista, valmistelusta, tuloksista ja vaikutuksista on tarjolla ajantasaista tietoa. Viestintä on säännöllistä, avointa ja vuorovaikutteista. Viestintää koordinoi valtiovarainministeriö (päävastuu) ja viestintäryhmän jäsenet ja sihteerit ovat vastuussa viestinnästä taustaorganisaatioihinsa nähden.

Ryhmän tehtävät

  • suunnitella ja koordinoida uudistuksen valmistelun aikaista hallinnonalojen sisäistä ja niiden välistä muutosviestintää
  • varmistaa, että uudistuksen kohteena oleville viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöllisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä
  • valmistella uudistuksen ulkoisen viestinnän periaatteita
  • tehdä ehdotus valmistelunaikaisesta viestinnästä suunnitelmamuodossa 30.6.2016 mennessä

Viestintäryhmä voi asettaa itselleen alatyöryhmiä ja kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Viestintäryhmä raportoi työstään säännöllisesti uudistuksen projektiryhmälle. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä uudistusta valmistelevien muiden valmisteluryhmien kanssa.

Puheenjohtajana toimii viestintäpäällikkö Thomas Sund valtiovarainministeriöstä.

Ryhmän tehtävät ja kokoonpano