Projektiryhmä

Maakuntauudistuksen projektiryhmä huolehtii hallituksen 5.4.2016 sopiman maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteensovituspäätöksen toteuttamisen edellyttämästä valmistelusta ja erityisesti hallituksen maakuntahallinnolle osoittamien tehtäväsiirtojen toteuttamisen ja tehtävien hoidon rahoituksen valmistelusta sekä valtion aluehallinnon uudistamisen ja näihin uudistuksiin välittömästi liittyvästä valtion keskushallinnon uudistamisen valmistelusta.

Maakuntauudistuksen projektiryhmän asettamispäätös
Maakuntauudistuksen projektiryhmä (hankerekisteri)

Puheenjohtaja: Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
I varapuheenjohtaja: Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö
II varapuheenjohtaja: Osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

 • Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö
 • Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö
 • Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
 • Strategiajohtaja Kristiina Pietikäinen, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Osastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö
 • Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto
 • Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto
 • Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto
 • Ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
 • Toimistonjohtaja Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto

Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi projektiryhmän käsitellessä asioita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran edustaja kutsutaan projektiryhmän kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun perustettavaan uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon liittyviä asioita käsitellään kokouksessa.

Sihteeristö:

 • Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö
 • Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö
 • Kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö
 • Kehittämispäällikkö Juho Korpi, ympäristöministeriö

Tekniset sihteerit:

 • Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö
 • Hankeassistentti Minna Koivisto, valtiovarainministeriö

Projektiryhmän kokoonpano kokonaisuudessaan

Valmisteluryhmät

Projektiryhmän alaisuudessa toimivat seuraavat valmisteluryhmät:

 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava ryhmä (maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä)
  1. Ryhmän alatyöryhmänä toimii säädösvalmisteluryhmä
 2. Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä valmisteleva ryhmä (maakuntahallinnon ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä)
  1. Maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustieto -ryhmä (asetettu 9.12.2016)
 3. Valtiolta siirtyvän henkilöstön asemaa ja työhyvinvoinnin turvaamista muutostilanteessa valmisteleva valmisteluryhmä (henkilöstösiirrot valtiolta - valmisteluryhmä)
 4. Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva ryhmä (Maakuntadigi -valmisteluryhmä)
  1. Maakuntauudistuksen palvelut- ja prosessit -alaryhmä (asetettu 16.8.2016)
 5. Valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmisteleva valmisteluryhmä (alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmä)
 6. Valtion lupa-  ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä (entiseltä nimeltään valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmä)
  1. ICT-ryhmä
 7. Maakuntauudistuksen viestintäryhmä (asetettu 24.5.2016)
 8. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmä (14.6.2016 - 21.2.2017)
  1. Maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän muita kuin sotetehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja valmisteleva  alaryhmä (15.9.2016 - 21.2.2017)
 9. Maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä (asetettu 14.6.2016)
  1. Muutosjohtajaverkosto
 10. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä siirtyvän henkilöstön palkkojen yhteensovittamista valmisteleva ryhmä (asetettu 15.6.2016)
 11. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen yhteistyöryhmä

22.4.2016 asetetut valmisteluryhmät ja niiden tehtävät ja kokoonpanot
Asettamispäätöksen täydennys (pääsopijajärjestöt) 4.5.2016

Maakuntauudistuksen poikkihallinnollinen yhteistoimintaelin

Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt sopivat kesäkuun 2016 alussa poikkihallinnollisen yhteistoimintaelimen asettamisesta maakuntauudistukselle. Yhteistoimintaelin kokoontuu ennen maakuntauudistuksen projektiryhmän kokouksia käsittelemään sopimuksessa tarkemmin sovitun mukaisesti sellaisia asioita, jotka vaikuttavat olennaisesti maakuntauudistuksessa valtiolta maakuntiin ja valtion sisällä siirtyvän henkilöstön asemaan.

Poikkihallinnollisen yt-elimen asettamispäätös
Kaaviokuva maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiosta pdf-liitteenä.