FI SV

Päätöksenteko maakunnissa

Demokratian turvaamiseksi tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Ne päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö sekä vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö. Lainvalmistelua tehdään sote-uudistuksen projektiryhmässä ja maakuntalaki -valmisteluryhmässä.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on oikeusministeriön ohjauksessa laadittu alustava virkamiesarvio ja ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisäksi valtiovarainministeriön ohjaamana on laadittu arvio ja ehdotukset vaaleja täydentävistä osallistumisoikeuksista.  Eduskuntapuolueet ovat ottaneet kantaa vaalijärjestelmään ja vaalien ajankohtaan.

Liitteet:

Lisätietoja:

Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 02951 63012
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, OM puh. 02951 50128