FI SV

Maakuntavierailut

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja muut toimijat järjestävät sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa maakuntakierroksia, joiden tarkoituksena on tukea uudistuksen toimeenpanoa. Maakuntavierailuilla kuullaan alueiden toimijoita ja työstetään yhdessä uudistuksen valmisteluun liittyviä kysymyksiä.

Ministerien maakuntakierros

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vierailevat syksyn aikana kaikissa Suomen maakunnissa.

Ministerikierroksen tarkoituksena on välittää tietoa uudistuksen aikataulusta, lainsäädännön valmistelun etenemisestä ja toimeenpanon esivalmisteluvaiheen jatkumisesta maakunnissa. Ensimmäinen maakuntatilaisuus järjestetään Joensuussa 18.9. Kiertue päättyy Ouluun 2.11. Maakuntatilaisuudet ovat kutsutilaisuuksia. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros

Syksyllä 2017 toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros, jossa alueiden toimijoiden kanssa pohditaan, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää.

Menneet maakuntavierailut

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila  sekä sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju kiersivät alkuvuonna 2017 maakunnissa keskustelemassa sote- ja maakuntauudistuksesta.