FI SV

Maakuntavierailut

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja muut toimijat järjestävät sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa maakuntakierroksia, joiden tarkoituksena on tukea uudistuksen toimeenpanoa. Maakuntavierailuilla kuullaan alueiden toimijoita ja työstetään yhdessä uudistuksen valmisteluun liittyviä kysymyksiä.

Syksyllä 2017 toteutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros, jossa alueiden toimijoiden kanssa pohditaan, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää.

Muista vierailuista ja kierroksista ilmoitetaan myöhemmin.

Menneet maakuntavierailut

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila  sekä sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju kiersivät alkuvuonna 2017 maakunnissa keskustelemassa sote- ja maakuntauudistuksesta.