FI SV

Maakunnan muut palvelut

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 

Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muun muassa seuraavista palveluista:

  • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus
  • Aluekehittäminen
  • Kalatalous
  • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen järjestäminen
  • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut
  • Pelastustoimi
  • Työ- ja elinkeinopalvelut
  • Vesien ja ympäristönhoito
  • Ympäristöterveydenhuolto