FI SV

Muut palvelut

Maakunnille siirtyy sote-palvelujen lisäksi tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. 

Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muun muassa seuraavista palveluista: