FI SV EN

Maakunnan liikelaitoksen palvelut

Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan valinnanvapauden lakiesitystä niin pian kuin mahdollista. Lakiesitykseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Maakunnalla on velvollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja myös itse, jotta voidaan turvata riittävä palvelujen saatavuus ja taloudellisuus.  Näiden palvelujen tuottamisesta vastaa maakunnan liikelaitos. 

Hallituksen 9.5.2017 ehdottama valinnanvapausmalli ei etene sellaisenaan. Näin ollen tässä kuvattuun liikelaitoksen toimintaan saatetaan tehdä vielä muutoksia. Hallituksen toukokuussa 2017 tekemän esityksen mukaan maakunnan asukkaat saavat sote-keskuksesta tietyt peruspalvelut. Muut sosiaali- ja terveyspalvelut saa maakunnan liikelaitoksen toimipisteestä. Maakunnan liikelaitoksen toimipiste voi olla esimerkiksi sosiaaliasema, sairaala, perhekeskus tai vanhusten palvelujen yksikkö.

Asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen toimipisteen

Asiakas voi ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa maakunnan liikelaitoksen toimipisteeseen. Poikkeuksena on kiireetön sairaalahoito. Sitä varten tarvitaan lääkärin lähete.

Osa asiakkaista tarvitsee monenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällöin maakunnan liikelaitoksen toimipiste arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja asiakkaalle tehdään asiakassuunnitelma. Siinä sovitaan, mitä erilaisia palveluja asiakas voi saada.

Asiakas voi saada sovitut palvelut suoraan maakunnan toimipisteestä. Vaihtoehtona asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, jolla hankkii tarvitsemansa palvelut. Tämä edellyttää, että alueella on riittävästi palveluntuottajia, joista valita. Näin voi hankkia vaikkapa kotihoidon palveluja valitsemaltaan yritykseltä.

Maakunnan liikelaitos turvaa palvelut myös syrjäseuduilla

Maakunnan liikelaitos tuottaa asukkaille kaikki sote-keskusten ja hammashoidon palvelut, jos niitä ei ole muuten saatavilla. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos harvaan asutuilla seuduilla ei ole yksityisiä sote-keskuksia ja hammashoitoloita.

Kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä hammashoito kuuluvat maakuntien hoidettavaksi. Oppilailla ja opiskelijoilla ei ole tässä valinnanvapautta. Myös jatkuva ja pitkäaikainen vanhusten kotihoito on maakuntien liikelaitosten vastuulla.  Kuntien tehtäväksi jäisi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestäminen.

Liikelaitoksen asiantuntijat sote-keskusten tukena

Hallituksen 9.5. ehdotuksen mukaan maakunnan liikelaitos voi antaa tuotantovastuullaan olevia palveluja maakunnan päättämällä tavalla sote-keskusten yhteydessä.  Maakunnan liikelaitoksen työntekijä voi työskennellä sote-keskuksen toimipisteessä tai maakunnan alueella liikkuvasti. Palveluja voidaan antaa myös digi-palveluina tai muulla soveltuvalla tavalla.

Maakunnan liikelaitoksella voi olla moniammatillinen ryhmä, joka työskentelee maakunnan alueella sote-keskusten yhteydessä. Ryhmän tehtävä on antaa sosiaalihuollon konsultaatiopalveluja.

Maakunnan liikelaitos on maakunnan omistama liiketoimintaa harjoittava organisaatio. Maakunnan liikelaitos on osa maakunnan viranomaisorganisaatiota. Liikelaitos vastaa tuottamiensa palvelujen edellyttämästä julkisen vallan käyttämisestä. Se voi esimerkiksi tehdä viranomaispäätöksiä. Liikelaitoksen tehtävänä on myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Hallituksen 9.5.2017 esitetyn valinnanvapausmallin mukaisesti:

 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092
hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM, p. 0295 163 367
ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338