FI SV

Ajankohtaista

Asiantuntijoitaan arvostava Luova panostaa johtamiseen

Hyvästä ja huonosta johtamisesta puhutaan paljon. Hyvä johtaminen tuottaa työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Myös kyky vastata toimintaympäristön muutoshaasteisiin riippuu johtamisosaamisesta. Näin toteaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Satu Koskela Muutoksessa-blogissa  20.10.2017.
 

Lakiluonnosta jatkovalmistellaan saadun lausuntopalautteen pohjalta

Ehdotus Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisesta ja luonnos laiksi Valtion lupa- ja valvontavirastosta sisältyy hallituksen esitysluonnokseen maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella 24.4. -19.6.2017. Lausuntoa esitysluonnoksesta pyydettiin kaikkiaan 707 taholta ja niitä saatiin yhteensä 253 kpl. Annetuissa lausunnoissa puollettiin laajasti Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista. Tärkeänä pidettiin ehdotettua uuden viraston valtakunnallista toimivaltaa, viraston toimimista alueilla läsnä ollen, valtion lupa- ja valvontatehtävien kokoamista sekä virastolle ehdotettua toiminta-ajatusta. Lakiluonnoksen jatkovalmistelu saadun lausuntopalautteen pohjalta on parhaillaan käynnissä.

Lausunnolla ollut esitysluonnos
Lausuntoyhteenveto ja tiedote
 

Sidosryhmätilaisuudessa kuultiin asiakasnäkökulmaa

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva toimeenpanohanke järjesti 12.10.2017 sidosryhmille tilaisuuden, jossa kuultiin ja keskusteltiin Luovan perustamisen tuomista uudistuksista sekä valmistelun etenemisestä. Tilaisuus tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tuoda asiakasnäkökulmaa mukaan Luovan valmisteluun entistä tiiviimmin. Vastaavia tilaisuuksia tullaan järjestämään lisää hankkeen edetessä.

Tilaisuuden ohjelma
Luova asiakasnäkökulmasta, hallitusneuvos Tarja Hyvönen
Toimeenpanohankkeen esittely, hankepäällikkö Jaska Siikavirta 
Tiedote tilaisuudesta

 

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta (lainvalmistelu), puh. 050 911 6949
Hankekoordinaattori Laura Keski-Hakuni, puh. 050 564 1379
etunimi.sukunimi (at) vm.fi