FI SV

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova)

Osana sote- ja maakuntauudistusta valtion aluehallinto organisoidaan uudelleen. 

Tulevaisuuden työnjaossa valtio vastaa muun muassa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta sekä yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Tässä roolissa valtiolle jää edelleen useita valtakunnallisesti hoidettavia lupa- ja valvontatehtäviä sekä kuntien ja maakuntien toiminnan laillisuusvalvontatehtäviä. Näitä valtiolle jääviä tehtäviä kootaan uuteen valtakunnallisen toimivallan omaavaan virastoon. Virastoon siirtyy tehtäviä esimerkiksi lakkautettaviksi ehdotettavista aluehallintovirastoista sekä Valvirasta.

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimialat ovat sosiaali- ja terveysala, ympäristötehtävät, työsuojelu sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Uusi virasto valvoo toimialoillaan perusoikeuksien ja yleisen edun toteutumista.

Virasto on valtakunnallinen, mutta läsnä siellä missä asiakaskin. Uudella virastolla on yhdenmukaiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat – lähtökohtana ennakointi, digitaalisuus sekä asioinnin helppous ja sujuvuus.

Virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019. 

Tutustu tarkemmin:

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto