FI SV

Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksen lausuntokierros 19.5.–10.9.2016

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestetään lausuntokierros 19.5.–10.9.2016. Lausuntoja pyydetään luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Sote- ja aluehallintouudistuksen lausuntokierros 19.11.2015-9.2.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastattiin sähköisellä kyselyllä, jossa oli kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista.

Tausta-aineisto

Sähköisen kyselyn Internet-osoite:
https://www.webropolsurveys.com/S/23CD4E7D9E3E90FB.par

Lisätietoja:

  • Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295163012, tuomas.poysti(at)stm.fi
  • Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, pekka.jarvinen(at)stm.fi
  • Finanssineuvos Teemu Eriksson, p. 02955 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi
  • ylitarkastaja Kati Hokkanen, p. 0295 163727, kati.hokkanen(at)stm.fi