Lakiluonnokset asiakkaan valinnanvapaudesta sekä maakunta- ja sote-laista

Tällä sivulla on hallituksen 21.12.2016 julkaisema lakiluonnos siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä 22.12.2016. Sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimmät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Lisäksi esitykseen sisältyy muutoksia mm. verotusta, henkilöstöä ja vaaleja koskeviin lakeihin.

Lakipaketti julkistettiin jo tässä vaiheessa avoimen lainvalmistelun hengessä. Viimeistelty hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa.