Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskeva esitys 2.3.2017

Hallitus esittää eduskunnalle uusien maakuntien perustamista 1.7.2017 alkaen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen. Hallitus antoi sote- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2. maaliskuuta.

Lakiluonnokset asiakkaan valinnanvapaudesta sekä maakunta- ja sote-laista 21.12.2016

Tällä sivulla on hallituksen 21.12.2016 julkaisema lakiluonnos siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Lain tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Lakiluonnokset maakunta- ja sote-järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä 22.12.2016.