Hallituksen esitys maakuntien rahoituslain täydentämisestä 18.5.2017

Hallitus esittää maakuntien rahoituslain täydentämistä maakuntien muihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvan rahoituksen osalta. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 18. toukokuuta.