Järjestöjen rooli sote- ja maakuntamallissa

Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan valinnanvapauden lakiesitystä niin pian kuin mahdollista. Lakiesitykseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytykset halutaan turvata sote- ja maakuntauudistuksessa.  Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä asema sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa.

Hallituksen 9.5.2017 ehdottaman valinnanvapausmallin mukaan uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöillä ja yhteisöillä on monipuoliset mahdollisuudet toimia omien tavoitteidensa mukaisesti, kunhan palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettu toisistaan. Järjestöillä ei siis ole yhtiöittämisvelvoitetta, mutta palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettava selvästi joko toiseen yhdistykseen, säätiöön tai yhtiöön. Julkista avustusta voi saada vain yleishyödylliseen toimintaan.

Syksyllä 2017 laaditaan uusi esitys valinnanvapauslaiksi. Edellä mainittuihin periaatteisiin saattaa tulla täsmennyksiä. Tuleva sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät rajoita tai estä järjestöjen toimintaa millään toimialueella. 
 

Maakunnalla on yhteistyövelvoite

Maakunnan on asetettava suunnittelussaan tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakunta huolehtii, että järjestöjen edustajat voivat osallistua suunnitteluun. Maakunnan on myös toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä uusissa maakunnissa ja kunnissa. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki on hyvä sisällyttää myös maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupauksen.

Kunnat voivat jatkossakin huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla. Maakunnat ja kunnat voivat sopimusjärjestelyin varmistaa, että järjestöt voivat käyttää palveluntuottajien tiloja yleishyödylliseen toimintaan.

Aineistoja

Järjestölinjaukset-seminaari 20.6.2017, esitysmateriaalit

Voit katsoa seminaarin videotallenteen tästä.

Järjestöjä koskevat usein kysytyt kysymykset julkaistaan tällä sivustolla kesä-heinäkuun vaihteessa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sarita Friman-Korpela, STM, p. 0295 163 349
neuvotteleva virkamies Laura Niinimaa, p. 0295 163 007