FI SV

Suunnittelu ja seuranta

Maakunnan on palveluiden järjestäjänä suunniteltava maakunnan palveluiden toteuttamistapa. Suunnittelussa ratkaistaan, missä palveluita tuotetaan eli luodaan maakunnan palveluverkko. Palvelustrategia määrittelee sisällölliset tavoitteet palveluiden toteuttamiselle. Lisäksi maakunta järjestäjänä suunnittelee yksityiskohtaisemmin, miten palvelut tuotetaan ja miten ne rahoitetaan. Maakunnalla on järjestäjänä tehtävänä seurata palveluiden toteutumista sekä talouden riittävyyttä.


Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta