FI SV

Kehittäminen

Maakunnan ja sen yhteistyötahojen TKI-toiminnalla on merkittävä rooli maakunnan elinvoimaisuuden edistämisessä. Yhteistyötahoja on maakunnan sisällä, yhteistyöalueella, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehtävän toteuttaminen vaatii tietoihin pohjautuvaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja laajan verkoston hallintaa. 

Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta