FI SV

Sote- ja maakuntauudistuksen järjestämisen käsikirja

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu järjestämisen käsikirja. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin.

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Järjestämisen käsikirja on maakuntien toimeenpanoa ja valmistelua tukeva käytännön työväline. Se tarjoaa tukea erityisesti maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun sekä tehtävien toteuttamiseen tarvittavien työvälineiden tunnistamiseen. Käsikirja tarjoaa apua konkreettisten tehtävien suunnitteluun. Se myös jakaa tietoa eri maakunnissa tehdyistä ratkaisuista muiden maakuntien hyödynnettäväksi ja työn tueksi. 

Aloite järjestämisen käsikirjan kokoamiseen tuli sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluun osallistuneilta vastuuvalmistelijoilta. Käsikirjan kirjoittamiseen ja kommentointiin on osallistunut aktiivinen joukko maakuntien ja eri ministeriöiden asiantuntijoita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira, Kuntaliitto, Sitra sekä muita pyydettyjä tahoja.

Käsikirjan tavoitteena on selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät konkreettiset tehtävät. Käsikirjan ensimmäisessä julkaisussa versiossa painottuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset. Seuraavaan versioon tulevat laajemmin näkyviin myös muut maakunnan järjestämisen tehtävät.

Käsikirjan sisällys

Voit navigoida käsikirjan sivuilla verkkosivuston rakenteen kautta. Käsikirjan tämänhetkiset sisällöt on listattu alla.

Suunnittelu ja seuranta

Ohjaus ja valvonta

Palvelujen hankinta ja hallinta

Kehittäminen

Yhteistyö

Järjestäjän organisoituminen

Käsikirjan sisältöjä täydennetään kesän 2017 aikana ja seuraava versio julkaistaan elo-syyskuun vaihteessa. Käsikirjasta toivotaan palautetta, jotta sitä voidaan kehittää vastaamaan paremmin maakuntien valmistelijoiden toiveita.

Käsikirjan ruotsinkielinen versio julkaistaan niin pian kuin mahdollista.
 

Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta

Löydät palautelomakkeen linkin myös käsikirjan sisältösivuilta. Voit antaa yleistä palautetta käsikirjasta tai kertoa kehittämisehdotuksesi tiettyyn osioon.

 

Lisätietoja

sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo, STM, p. 0295 163 723, etunimi.sukunimi@stm.fi
lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen, STM, p. 0295 163 280, etunimi.sukunimi@stm.fi