FI SV EN

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio


Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio tarkoittaa, että kaikki palvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen.

Maakunnan vastuulla on integroida eli yhteensovittaa palvelut toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi.  Tämä koskee kaikkia  julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Lisäksi maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatukriteerit.

Miksi sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio on tärkeää?

Asiakkaan tarpeisiin perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja järjestää ne kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.  Lähtökohtana on, että asiakkaan tarpeita arvioidaan kokonaisuutena ja tieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. Ihmisiä ei juoksuteta asiantuntijalta toiselle niin, ettei kenelläkään ole kokonaiskuvaa, jolloin aikaa ja rahaa tuhlataan jonottamiseen ja päällekkäisiin toimenpiteisiin.

Tavoitteena on, että eri sote-ammattilaisten osaamista, palveluita ja toimenpiteitä yhdistetään joustavasti niin, että asiakas saa mahdollisimman vaikuttavia ja oikea-aikaisia palveluja. Lisäksi palvelut ovat tehokkaasti ja taloudellisesti järjestettyjä.   

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio edellyttää seuraavien asioiden yhteensovittamista:

  •  järjestämisen integraatio: yksi vahva järjestäjä eli maakunta, joka vastaa tuotantorakenteesta ja sen ohjauksesta sekä viranomaistoiminnoista. Lisäksi maakunta vastaa alueellisesti palveluiden vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja laadun arvioinnista, sekä asiakkaiden valinnanvapauden tukemisesta. 
  • rahoituksen integraatio: kaikki rahoitus kulkee järjestäjän eli maakunnan kautta ja maakunnalla on kokonaiskuva rahoituksesta (yksi budjetti ja rahoitusjohto).
  • tiedon integraatio: asiakas- ja potilastieto liikkuu eri tuottajien välillä kansallisten rekistereiden ja täysin yhteentoimivien tietojärjestelmien kautta.
  • palveluketjujen integraatio: maakunta järjestää hoito- ja palvelukokonaisuudet siten, että eri palveluilla ja palvelutuottajilla on sujuva yhteys muihin palveluihin. Tämä vaatii ohjattuja sopimuksia jatkolähetteistä ja yksittäisten palveluiden yhdistämistä kokonaisuuksiin.
  • tuotannollinen integraatio: palveluja tarjotaan kustannusvaikuttavina selkeinä palvelukokonaisuuksina. Tuotannollista integraatiota toteutetaan verkostomaisessa rakenteessa, jossa on useita palveluntuottajia. Lisäksi tuotannollista integraatiota toteutetaan yksittäisissä palveluyksiköissä.
     

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 0295 163 382 (terveyspalvelut)