Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi esitetään kolmen valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista, joista yksi on Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.  Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon palveluita ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluita sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalveluita ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluita.

Palvelukeskuksen valmistelua toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tulevien maakuntien kanssa, tarkoituksena tukea maakuntia heidän omassa talous- ja henkilöhallinnon valmistelussa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelua ohjaavat projektiryhmä, ohjausryhmä sekä palvelukeskusten valmistelun yhteinen johtoryhmä. Lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon valmisteluun liittyvä yhteistyöryhmä on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2017, johon jokainen maakunta on nimennyt oman vastuuvalmistelijansa.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy on perustettu kesäkuussa 2017. Hetli tuottaa palveluita sekä omana tuotantona että tytär-/osaomistusyhtiöiden (konsortioyhtiöiden) kautta maakunnille, maakuntien määräysvallassa oleville yhteisöille sekä maakunnan tytäryhteisöille, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa maakunnalle lähtökohtaisesti Hetli, jos palveluita ei ole yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta. Maakunnissa on ryhdytty kevään 2017 aikana toimenpiteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiöiden (Hetli tai ns. MAKU TAHE -yhtiöt) valitsemiseksi tai mahdollisesti perustamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannossa on tavoitteena hyödyntää olemassa olevia rakenteita sekä suosia laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Maakuntien toimijat valitsevat maakunnassa käytettävät talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja suunnittelevat tarvittavat järjestelmäintegraatiot siten, että maakunnan johtaminen 1.1.2020 on mahdollista. Hetli tulee yhteistyössä ICT-palvelukeskuksen kanssa kilpailuttamaan maakuntien käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuksia.

Hetlin tavoitteena on luoda tehokkuutta ja tuottavuutta, yhtenäistää toimintatapoja ja varmistaa tasainen ja oikeantasoinen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. Palvelukeskus toimii myös maakuntien yhteisenä palvelujen ja palveluprosessien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yhdessä ICT-palvelukeskuksen kanssa.


Lisätietoja:

Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut: Johtaja Mikko Salmenoja, mikko.salmenoja@ely-keskus.fi