FI SV EN

Henkilöstö

Maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä. Lisäksi maakuntiin siirtyy noin 5 000 työntekijää valtion aluehallinnosta.

Tämä tarkoittaa yhteensä yli 220 000 henkilön siirtymistä maakuntien palvelukseen. Liikkeenluovutuksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle niin, että luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten palvelukseen. Kuntien yhteisten tukipalvelujen työntekijä siirtyy maakunnan tai maakuntien palvelulaitosten palvelukseen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin.  

Henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. 

Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi. Keva huolehtii maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten henkilöstön eläketurvasta. Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Henkilöstö mukana valmistelussa

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä. Ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.  

Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää. Näin varmistetaan tarkoituksenmukaiset ja arjessa toimivat ratkaisut. Henkilöstön tiedonsaannista on huolehdittava koko muutoksen ajan. Yt-toiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tutustu tarkemmin: 

Henkilöstöpolitiikan periaatteet maakuntauudistuksessa:

 

Lisätietoja:

projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 02951 63012
osastopäällikkö Juha Sarkio, VM, p. 0295 530031
lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, VM, p. 0295 530 414