FI SV EN

Lasten ja nuorten suun terveys

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017. Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan lakiluonnosta niin pian kuin mahdollista. Lakiluonnokseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Uudessa valinnanvapausmallissa kouluterveydenhuolto ja toisen asteen opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä suun terveydenhuolto kuuluvat maakuntien hoidettaviksi.

Hallituksen 9.5. ehdottama valinnanvapausmalli ei kuitenkaan etene sellaisenaan. Syksyn 2017 aikana laaditaan uusi esitys valinnanvapauslaiksi. Näin ollen suunhoidon palvelujen tuottamista koskeviin säädöksiin saattaa tulla vielä muutoksia.

Hallituksen ehdotuksen mukaan aikuisten suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat valinnanvapauden piiriin, eli jokainen voi itse valita hoitopaikkansa. Sen sijaan kouluterveydenhuolto ja toisen asteen opiskeluterveydenhuolto sekä niihin liittyvä suun terveydenhuolto kuuluvat maakuntien hoidettaviksi. Määräaikaistarkastusten lisäksi palveluihin sisältyvät hoitotoimenpiteet ja oikomishoidot.

Oppilaille tämä tarkoittaisi sitä, että maakunta joko tuottaa nämä palvelut itse tai hankkii palvelut sopimuksin joltakin suunhoidon yksiköltä eli hammashoitolalta. Maakunta voi myös myöntää asiakassetelin esimerkiksi oikomishoitoon erikoishammaslääkärillä.

Kouluterveydenhuollossa on tärkeää hammashoidon tiivis yhteistyö koulujen henkilöstön kanssa. Tämän yhteistyön jatkuminen on välttämätöntä vastedeskin kaikkien lasten suun terveyden edistämiseksi. Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta ja toimivuudesta.

Hallituksen 9.5. valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan maakunta voisi siirtää sosiaali- ja terveyskeskuksille ja hammashoitoloille muitakin palveluja, kuten esimerkiksi neuvolapalveluja. Tällöin sote-keskukset ja hammashoitolat vastaisivat palvelujen tuottamisesta maakunnan määrittelemällä tavalla ja huolehtisivat myös ennalta ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Maakuntien pitää panostaa jatkossakin neuvolatoiminnan kehittämiseen suun terveydenhuollon näkökulmasta. Vanhempien ohjaus hyviin käytäntöihin lasten suun kotihoidossa ja ravitsemuksessa on neuvoloiden tärkeä tehtävä ja paras keino pitää lapsen suu terveenä.

 

Lisätietoja:

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 0295 163 387