FI SV EN

Hammashoito

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017. Tämän sivun sisältö päivitetään vastaamaan lakiluonnosta niin pian kuin mahdollista. Lakiluonnokseen liittyvä materiaali on koottu tänne.

Sote-uudistuksen jälkeen asiakas saa tavallisimmin tarvitsemiaan hammashoidon palveluita suunhoidon yksiköistä eli hammashoitoloista. Hammashoitolat siis tarjoavat suun terveydenhuollon perustason palvelut. Hallituksen valinnanvapausmallin mukaan asiakas saa itse valita, käyttääkö julkisen vai yksityisen hammashoitolan palveluja.

Mitä palveluja suunhoidon yksiköstä saa?

Suunhoidon yksikön eli hammashoitolan palveluja ovat:

  • suusairauksien ennaltaehkäisy ja neuvonta
  • suun terveystarkastukset ja hoitosuunnittelu
  • suun ja hampaiden hoitotoimenpiteet iensairauksissa, hampaiden paikkauksissa, infektioissa ja kirurgiassa
  • kuvantamispalvelut ja
  • hammasproteesien korjaukset.

Jatkossa palveluita saa yhä enemmän myös eri muodoissa, kun liikkuvat palvelut ja verkkoasiointi lisääntyvät.

Suurin osa erityistason hoidosta ja kaikki vaativa erityistason hoito annetaan kuitenkin maakunnan liikelaitoksessa (esim. oikomishoito).

Suunhoidon yksikön voi valita itse

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus laajenee hallituksen esittämällä tavalla, asiakas voi valita itse, missä suunhoidon yksikössä eli hammashoitolassa asioi. Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa suunhoidon yksikön asiakkaaksi. Valinta tehdään verkossa tai kirjallisesti. Jos asiakas ei tee itse valintaa, asiakkaan kotimaakunnan on osoitettava asiakkaalle hoitopaikka, johon hän pääsee helpoiten.

Valinnanvapausmallin mukaan julkisesti rahoitettujen suunhoidon yksikköjen palveluja voivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Asiakasmaksut ovat samat kaikilla palveluntarjoajilla. Asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan myös silloin, kun asiakas saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta asiakassetelin. Sen voi saada esimerkiksi oikomishoitoa varten.

Hammashoitolaa voi vaihtaa vuoden välein

Asiakkaan täytyy tehdä netissä tai kirjallisesti ilmoitus siitä, minkä hammashoitolan hän haluaa valita hoitopaikakseen. Valintaan sitoudutaan vuodeksi eli hammashoitolaa saa halutessaan vaihtaa vuoden välein. Jos hammashoitolalla on useita toimipisteitä eri puolilla Suomea, asiakas voi asioida niistä missä tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan vieton vuoksi, hän voi käydä toisen palveluntuottajan hammashoitolassa, ellei paikkakunnalla ole asiakkaan oman suunhoidon yksikön toimipistettä.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM, p. 0295 163 387