Maakunnan hallintopäätös ja sopimukset

Hallintopäätös on maakunnan tärkein työväline tuottajien ohjauksessa. Hallintopäätös sisältää yhteiset ehdot maakunnan eri palveluntuottajille.

Sopimus on tuottajakohtainen. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden pitää tehdä sopimus maakunnan kanssa. Sopimuksessa tuottajat sitoutuvat hallintopäätöksen mukaiseen toimintaan. Hallintopäätöksen pitää sisältää myös palvelukuvaukset tuottajia varten. 

Sote-uudistuksen kansallisessa valmistelussa laaditaan suuntaa antavaa ohjeistusta ja asiakirjamalleja maakuntien valmistelutyön tueksi. Asiakirjamallit liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-palveluntuottajien työryhmä on valmistellut asiakirjamalleja yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Asiakirjamallit auttavat maakuntia palveluntuottajille asetettavien ehtojen laatimisessa. Asiakirjamallien käyttö ei ole velvoittavaa ja maakunnat voivat halutessaan hyödyntää niitä.

Sote-keskuksen malliasiakirjojen rakenne on hyödynnettävissä muissakin valinnanvapauspalveluissa kuten suunhoidon yksiköissä sekä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla hankittavissa palveluissa. Sopimusryhmä tuottaa myös joitakin esimerkinomaisia palvelukuvausten mallinnuksia, joiden pohjalta maakunnat voivat tehdä oman tarpeensa mukaan lisää materiaaleja.  

Maakunnan ja palveluntuottajien yhteistyöhön liittyvät asiakirjamallit valmistuvat kesäkuussa 2018. Sitä ennen asiakirjamallien luonnokset ovat lausuntokierroksella 3.5.2018 saakka.

Malliasiakirjojen luonnokset:

 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Arvonen, STM p. 0295 163285
erityisasiantuntija Anne Whellams, STM p. 0295 163546