FI SV

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistuksen sanasto

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotolla lääkäri tai hoitaja tapaa potilaan, jonka asia ei edellytä välitöntä arviota tai hoitoa, mutta vaatii arviota vuorokauden kahden sisällä. Näin voi olla esimerkiksi äkillisen sairauden tai pitkäaikaisen sairauden vaikeutumisen takia.

Kuntouttava sairaala

Kuntouttava sairaala keskittyy ihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen, parantamiseen tai palauttamiseen. Usein potilaat ovat iäkkäitä. Kuntouttava sairaala tekee laajasti yhteistyötä terveyskeskusten, sosiaalipalvelujen ja kotipalvelujen kanssa. Sairaala tarjoaa palveluita yleislääketieteen, geriatrian, neurologian ja sisätautien sekä fysiatrian erikoisaloilla.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä tai kotona annettavaa sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Päivystys

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Ympärivuorokautinen päivystystä järjestetään sairaaloiden yhteydessä.