Tietojärjestelmiä kehitetään sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tueksi

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden toimeenpano edellyttää toimivaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. Kansalaiset tarvitsevat tietoa palveluntuottajista ja palveluista valintojen tueksi. Maakuntien ja palveluntuottajien sopimusten ja kansalaisten tekemien valintojen hallinnointiin tarvitaan myös yhtenäiset valtakunnalliset ratkaisut, samoin mm. maksatukseen ja palvelutuotannon seurantaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaa suunnittelua. Tietojärjestelmien toteutusvastuu jakautuu eri toimijoille. Kehittämistyö käynnistetty jo monella taholla, jotta tarvittavat toteutukset ehtivät valmistua vuoden 2018 pilotteja varten. Toteutuksissa hyödynnetään olemassa olevia valtakunnallisia Kanta-palveluita ja Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Lisäksi tarvitaan uusia tietojärjestelmäpalveluita.

Kehittämistyötä tehdään useassa eri hankkeessa:

  • Kelan Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut -hanke
  • Valviran Soteri-hanke
  • VRK:n suomi.fi -kehityshanke
  • THL:n ja Kelan Soutu-hanke
  • THL:n palveluluokitus-projekti.

Suomi.fi tulee olemaan palvelu, josta kansalaiset saavat tietoa maakunnan lukuun toimivista palveluntuottajista ja niiden palveluista. Tämä edellyttää sitä, että kaikki toimijat ilmoittavat ajantasaiset palvelutietonsa palvelutietovarantoon. VRK kehittää Suomi.fi -palveluita vastaamaan maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden tarpeita.

Kela toteuttaa uudet valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut, joista ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan palvelu sote-keskusten ns. suoran valinnan pilottia varten. Palvelussa asiakas voi valita haluamansa yksityisen tai julkisen sote-keskuksen tai hammashoidon yksikön.

Kelan toteuttamaan valinnanvapausjärjestelmään tallennetaan asiakkaan tekemät valinnat, asiakkaan saamat palvelut, maakuntien palveluntuottajien kanssa tekemät sopimukset ja palveluntuottajille maksetut korvaukset.

Valinnanvapausjärjestelmä on yhteydessä Kanta-palveluihin. Tulevaisuudessa asiakas valitsee sote-keskuksen ja näkee valinnanvapaustietonsa Omakannan kautta. Maakuntien asiakas- ja potilasrekisterit muodostetaan Kanta-palveluiden avulla. Nykyisten järjestämisvastuussa olevien sote-toimintayksiköiden asiakirjat siirretään Kannassa maakuntien rekisterinpitoon. Jatkossa kaikki maakunnan lukuun toimivat palveluntuottajat tallentavat ja käyttävät asiakas- ja potilastietoja järjestävän maakunnan lukuun Kanta-palveluiden avulla. Kela kehittää Kanta-palveluita yhteistyössä THL:n kanssa.

Uudistus edellyttää myös organisaatiotietojen hallinnan kehittämistä. Valvira vastaa organisaatiorekisterin ja palveluntuottajien rekisteröitymisen palvelujen kehittämisestä palveluntuottajalain mukaisesti.

Hankkeiden toimeenpanoa koordinoi sosiaali- ja ministeriön digitalisaatio- ja tiedonhallintayksikkö. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen
Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö (DITI) - henkilöstö (STM)