Muutoksessa-blogi

Varautuminen häiriötilanteisiin on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä

Seppo Lokka Julkaisupäivä 11.10.2017 10.00 Blogit VM

Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa palveluiden kehittämisen entistä paremmiksi. Onnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen ovat olleet vahvasti mukana sekä valtakunnan että maakuntatason suunnittelussa.

Viimeaikaiset onnettomuudet ja muut turvallisuutta uhkaavat tilanteet ulkomailla ja kotimaassa ovat osoittaneet sen, että yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa palveluiden mahdollisimman häiriötön toiminta kaikissa turvallisuustilanteissa. Perustettavien maakuntien on pystyttävä organisoimaan omat toimintansa siten, että ne muodostavat alueen kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa mahdollisimman tiiviin turvaverkon.

Perusperiaatteena pitää olla se, että maakunnan eri toimialat huolehtivat kukin omasta varautumisestaan, jonka jälkeen tarpeet ja suunnitelmat voidaan sovittaa yhteen maakuntakonsernissa. Alueen yhteisen varautumisen merkitys korostuu entisestään, koska esimerkiksi yksityisen palvelutuotannon rooli ja merkitys lisääntyy. Tulevan maakuntauudistuksen myötä entistä isompi osa kriittisistä palveluista on eri toimijoiden vastuulla. Tilanteen hallitsemiseksi maakunnan on rakennettava toimiva verkosto ja työkalut alueellisen varautumisen tarpeisiin.

Etelä-Savossa maakuntauudistuksen yhtenä suunnittelutyöryhmänä toimii pelastustoimen työryhmä. Sen tehtäviin kuuluu pelastustoimen tehtävien, maakunnan varautumistehtävän ja ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön organisointi. Etelä-Savossa on jo pitkään toiminut valmiusjohtoryhmän nimellä toimiva poikkihallinnollinen yhteystyöfoorumi, jonka tehtävänä on varmistaa viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden mahdollisimman hyvä ja saumaton yhteistyö kaikissa tilanteissa.  

Kuntien, maakunnan ja valtion varautuminen erilaisiin tilanteisiin on parasta mahdollista tuottavuuden nostoa julkisella sektorilla, koska hyvällä suunnittelulla ja yhteistyön organisoinnilla pystytään kohtuullisen pienellä panostuksella varmistamaan yhteiskunnan mahdollisimman hyvä häiriönsietokyky. Tulevat maakunnat muodostavat hyvän ja toimivan järjestelmän, joka varmistaa osaltaan kansakunnan kokonaisturvallisuutta.

Seppo Lokka
Pelastusjohtaja

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita