Muutoksessa-blogi

Uutta luovaa johtamista

Ari Niiranen Julkaisupäivä 9.10.2017 14.43 Blogit YM

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan valtakunnallisuus, monialaisuus ja laaja toimipaikkaverkko luovat erinomaiset mahdollisuudet asiakaslähtöiseen, yhtenäiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Näiden mahdollisuuksien käyttäminen edellyttää uutta johtamista. Johtamista, jossa monipaikkaisuus, digitalisaatio sekä toimiala- ja organisaatiorajojen hälveneminen ovat oleellinen osa toimintakulttuuria.

Maakuntauudistuksessa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät kootaan uuteen monialaiseen virastoon, Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Viraston toimialat ovat sosiaali- ja terveysala, ympäristötehtävät, työsuojelu sekä opetus- ja kulttuuritoimi. Lisäksi virastoon sijoitetaan oikeusturvatehtäviä, kuten palkkaturva-asioiden hoitaminen. Tehtäviä virastoon kootaan lakkautettavista aluehallintovirastoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja yleisen edun toteutuminen ovat viraston tarkoituksen ydintä.

Uuden hallintorakenteen mukainen jako kunta-maakunta-valtio luo uuden tehtävärakenteen ja vuorovaikutusmallin. Valtion tehtäviä hoitavan lupa- ja valvontaviraston on tässä rakenteessa oltava aktiivisessa vuorovaikutuksessa maakuntien ja kuntien kanssa. Perusedellytys on, että monialainen virasto toimii poikkihallinnollisesti ja hyödyntäen synergiamahdollisuudet asiakas- ja tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi. Myös ministeriöiden ohjaustoiminnan on tuettava synergiaa ja vuorovaikutteisuutta. Ainakin valmistelussa yhteistyö on ollut sujuvaa.

Valtakunnallinen toimivalta luo pohjan yhdenmukaiseen toimintaan läpi Suomen. Läsnäolo eri puolella maata pitää valtion lähellä asiakkaita. Laaja toimipaikkaverkko mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen ja asiantuntemuksen niin työturvallisuuden kuin ympäristölupienkin valvonnassa.

Suomalainen johtaminen on menestynyt kansainvälisissä vertailuissa hyvin. Toimintaympäristö muuttuu, teknologia avaa mahdollisuuksia ja vaatimukset kasvavat. Johtamisen on uudistuttava. Osaltaan tähän haasteeseen vastaa valtionhallinnon johdolle suunnattu Sitran toteuttama ”Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen" -koulutusohjelma.

Kompleksisessa maailmassa valtion vaikuttava toiminta edellyttää uutta johtamista. Kanadalaisen professori Jocelyne Bourgonin lanseeraama ajattelu julkisen hallinnon uudesta synteesistä (The New Synthesis of Public Administration) saattaa yhteen hallituksen, ihmisten ja eri toimijoiden roolit. Ratkaistaessa monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia näiden keskinäisriippuvuus ja dynamiikka ovat keskeistä. Kansalaiset ja laajat toimijajoukot on saatava mukaan.

Valtion uusi lupa- ja valvontavirasto on erinomainen alusta julkisen hallinnon uudistamiseen. Lainsäädäntö ja viraston rakenne mahdollistavat uudistumisen ja vaikuttavan toiminnan. Johtamisella näistä tehdään todellisuutta myös kompleksisessa maailmassa.                                                    

Ari Niiranen
Ympäristöministeriön luontoympäristöosaston osastopäällikkö, ylijohtaja                         

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita