Muutoksessa-blogi

OTE-kärkihanke vahvasti mukana maakunnissa

Päivi Mattila-Wiro Julkaisupäivä 7.9.2017 13.20 Blogit STM

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (OTE) on tiiviisti mukana maakuntien uudistustyön arjessa.

OTE-kärkihankkeen muutostyötä tehdään kautta Suomen muun muassa kouluttamalla työkykykoordinaattoreita eri organisaatioihin. Koulutuksessa on mukana iso joukko toimijoita sote- ja maakuntauudistuksesta, TE-palveluista, kuntoutuksen kentältä, oppilaitoksista, kolmannelta sektorilta ja useilta työpaikoilta.

Tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, että osatyökykyiset henkilöt pysyvät työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Työkykykoordinaattorit saavat koulutuksen myötä välineitä työhönsä ja ovat mukana rakentamassa uusia yhteistyöverkostoja palvelujen tehostamiseksi. Tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja siihen, että osatyökykyiset henkilöt pysyvät työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Koulutuksen saaneet ammattilaiset ovat uudistamisen edelläkävijöitä ja muutoksen tukipilareita työpaikoillaan ja organisaatioissaan. Koulutuksiin on enemmän tulijoita kuin pystymme mukaan ottamaan. Tarve lisätä osaamista palvelujärjestelmän toiminnasta on siis valtava.

OTE-kärkihankkeella on käynnissä 12 kokeilua, jotka ovat omalla alueellaan mukana sote- ja maakuntauudistukseen valmistelussa. Kokeiluissa rakennetaan maakunnallisia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla luodaan toimivia ja sujuvia polkuja hoitoon ja kuntoutukseen sekä malleja työllistymiseen ja osallisuuteen vaikeasti työllistyville henkilöille. Yhtenä tavoitteena on myös löytää sujuvia polkuja opinnoista työelämään.

On huolehdittava siitä, että kärkihankkeen aikana rakennetut toimintamallit siirtyvät uusiin maakunnallisin rakenteisiin.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen vuodella tuo OTElle haasteita, jotka liittyvät muutosten juurruttamiseen. On huolehdittava siitä, että kärkihankkeen aikana rakennetut ja omaksutut toimintamallit ja käytännöt säilyvät kuntapohjaisissa organisaatioissa ja siirtyvät uusiin maakunnallisin rakenteisiin. OTE kärkihanke – kuten kaikki hallituksen kärkihankkeet – tähtää pysyvään muutokseen, tässä tapauksessa muutokseen osatyökykyisten asemassa työmarkkinoilla.

On tärkeää, että kaikilla koulutuksen ja kokeilujen alueilla nähdään nyt mahdollisuus ratkaisujen löytämiseen ja toimivien käytäntöjen rakentamiseen kärkihankkeen aikana. On sitouduttava siihen, että toimimme yhdessä ja kannamme nämä yhdessä tehdyt muutokset yli alueuudistuksen siirtymäajan. Yhteinen OTE pitää -periaatteella.

Kun lopputulos on onnistunut, osatyökykyisten rekrytointikynnys on laskenut, yhdenvertaisuus työmarkkinoilla toteutuu, asiakas saa aina tarvitsemansa palvelut ja palvelujärjestelmä toimii ilman väliinputoamisia ja tuloksellisesti.


Lisätietoa kärkihankkeesta: Osatyökykyisille tie työelämään

 

Päivi Mattila-Wiro, KTT

OTE:n hankepäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö

Kommentit
Lisää kommentti
viivi
Olisi hienoa saada oppisopimus työpaikka Turusta tai ihan sen lähi alueelta kun itsellä lievä kehitysvamma ja ADHD toivottavasti kehitysvammaisten työllisyys paranee nopeasti etenkin Turussa on huono tilanne kehitysvammaisten työllisyydessä
Kirjoitettu 12.9.2017 11:50.
Selaa blogin artikkeleita