Muutoksessa-blogi

Nuoret mukaan maakuntia tekemään

Kimi Uosukainen Julkaisupäivä 13.9.2017 13.17 Blogit

Maakuntauudistus on itsenäisen Suomen suurin hallintouudistus, ja onnistuessaan se on myös suuri demokratiauudistus. Uudistuksessa on lukuisia mahdollisuuksia nuorten osallisuuden edistämiseen ja uusien ylikunnallisten vaikuttamistapojen luomiseen. Tämä vaatii sekä uudistuksen valmistelijoiden tahtoa ja osaamista että ymmärrystä nuorten demokratiaoikeuksista. Unohtamatta, että jokaisen maakunnan elinvoima ja tulevaisuus riippuu sen kyvystä kohdata ja palvella nuoria.

Me Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa haluamme mahdollistaa maakunnallisten nuorisovaltuustojen asianmukaisen ja vaikuttavan perustamisen jokaiseen maakuntaan. Olemme ottaneet lennokkaan lähdön perustamistyöhön - sekä maakuntien muutosjohtajat että LAPE-ohjelmien henkilöstö ovat olleet innolla mukana. Valtakunnallisesti myös Kuntaliitto toimii erinomaisena yhteistyökumppanina maakunnan nuorten asukkaiden osallisuuden edistamisessä.

Maakuntauudistuksen valmistelutyön edetessä nuoret ovat historian mahdollisuuden edessä. Jotta kaikki uudistuksen hyödyt moninaiselle demokratialle ja nuorten osallisuudelle voidaan saavuttaa, vaatii se kuitenkin painoarvon antamista näille teemoille. Osallisuus- ja demokratiakysymykset eivät ole maakuntauudistuksen sivuvirtaa, vaan ne ovat sen keskiössä. Myös nuorten osalta.

Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle tulee antaa rooli muiden nuorten osallistumistapojen edistäjänä. Uuden nuorten kuulemiskanavan tulee myös linkittyä jo olemassa oleviin hyviin menetelmiin, eikä osallistumisen kenttä saa liiaksi pirstaloitua. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi nuoret tulee ottaa jo suunnitteluvaiheessa pohtimaan omia osallistumistapojaan. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen asemaa ja vaikuttavuutta haluamme parantaa muun muassa takaamalla nuorille edustuspaikkoja maakunnan eri toimielimiin.

Lokakuussa Lempäälään kokoontuu lähes 200 nuorisovaltuutettua keskustelemaan sote- ja maakuntauudistuksesta. Nuoria varmasti kiinnostavia teemoja ovat muun muassa joukkoliikenne, nuorten mielenterveyspalvelut ja työllisyys- tai kasvupalvelut. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi nuorten tulee saada vaikuttaa myös näihin teemoihin.

Meillä on iso työ edessämme nuorten mukaan ottamiseksi. Se on haastavaa ja innostavaa, mutta myös ainutlaatuinen tilaisuus luoda yhdessä jotain aivan uutta. Nyt on aika mahdollistaa nuorten kuuleminen ja osallistuminen!

Kimi Uosukainen
Puheenjohtaja
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton käynnissä olevalla hankkeella pilotoidaan maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista Kanta-Hämeeseen, Uudellemaalle ja Pohjois-Karjalaan. Hankkeen tulosten pohjalta luodaan koulutuksia ja muuta tukimateriaalia kaikkien maakuntien käyttöön.

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita