Vimana Oy:n hallitus käsitteli 31.8. kokouksessaan maakuntien valtakunnalliset ja yhteiset ICT-hankeaihiot

4.9.2017 10.03
Tiedote

Maakuntien digivalmistelijaverkosto on kuvannut ja koonnut niitä yhteisiä ICT-projekteja, jotka maakuntien käynnistymisen ja siirtymäajan alun osalta ovat tarpeellisia ja jotka olisi järkevää toteuttaa yhteisinä välttäen rahoituksen kohdistumista päällekkäisiin kehittämisiin.

Valtakunnallisiksi projektikokonaisuuksiksi on tässä vaiheessa tunnistettu yhteensä kuusi aihekokonaisuutta; yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö, käyttäjähallinta, asianhallintajärjestelmä, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus, tietoliikenteen runkoverkkojärjestelyt sekä perustietotekniikan konsolidaation tuki ja kilpailutukset. Mahdollisiksi muiksi projekteiksi on nähty myös muun muassa verkkopalvelualustat, asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelun tukijärjestelmät sekä integraatioiden suunnittelu toteutuksineen. Aihioita tullaan tarkastelemaan tarkemmin, kun maakuntien valmisteluista ja tarpeista on käytettävissä lähdetietoja. Esivalmisteluun tullaan varaamaan aikaa 2-3 kk. Tämän jälkeen aihiot viedään VM:n hankesalkkuun projektoitaviksi. Maakuntia on pyydetty nimeämään osallistujat valmistelutyöskentelyyn.

Kiireisimmän, eli digitaalisen viestintä- ja työskentely-ympäristön (O365-ympäristö)  osalta palvelukeskusten johtoryhmä on jo linjannut, että se pyritään tekemään yhteisillä ratkaisulla. Tämän osalta Vimana käynnistää väliaikaisen palvelun rakentamiseksi kilpailutukset (ml. ylläpito) ja tarkoituksena on, että palvelu voidaan tarjota maakuntien valmistelutyöryhmille vielä kuluvan vuoden sisällä. Maakunnille vuonna 2020 tuleva varsinainen työskentely-ympäristö projektoidaan erikseen.

Hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi yhtiön budjetti- ja rahoitussuunnitelmaa vuodelle 2018 sekä päätti jatkaa yhtiön toimitila-asian valmistelua. Toimitusjohtajan rekrytointi on auki vielä 17.9.2017 saakka.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, mirjami.laitinen(at)vm.fi 

Tutustu tarkemmin:  

Maakuntauudistuksen valmistelu