Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluryhmän kokoustiedote 11.1.2017

Valtiovarainministeriö 12.1.2017 10.20
Tiedote

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanoon perustetaan neljä ryhmää ja lukuisia alaryhmiä.

Valmisteluryhmä käsitteli vaikutusarviointiin tehtyjä muutoksia. Aluehallintovirastojen kansainvälisen toiminnan laajuudessa on virasto- ja vastuualuekohtaisia eroja. Valviran kansainväliset tehtävät ovat pääosin EU-tehtäviä ja pohjoismaista yhteistyötä.

Valtakunnallisessa virastorakenteessa nykyisten virastokohtaisten kahdenvälisten yhteistyöjärjestelyiden arvioidaan ainakin osin loppuvan tai muuttavan muotoaan. Valtion lupa- ja valvontaviraston alueellinen toiminta ja toimipaikat mahdollistavat myös jatkossa alueellisen lähialueyhteistyön toteuttamisen viraston toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Asiantuntijoiden välisen kansainvälisen yhteistyön arvioidaan lisääntyvän jatkossa ja valtakunnallisessa mallissa myös viraston vaikutusvallan arvioidaan kasvavan.

Valmisteluryhmä keskusteli viraston toimeenpanon suunnittelusta ja toimeenpanoa valmistelevien työryhmien tehtävistä. Toimeenpanon organisointiin perustetaan seuraavat ryhmät: viraston valtakunnallisen organisoinnin ja ohjauksen työryhmä, palvelumalli- ja digitalisaatiotyöryhmä, henkilöstötyöryhmä ja viestintäryhmä.

Viraston valtakunnallisen organisoinnin ja ohjauksen työryhmän alaryhminä toimivat yhteisen ohjauksen sekä toimiala- ja toimintayksikkökohtaisen organisoinnin alaryhmät.

Toimeenpanohankkeen eri ryhmien työskentelyn tavoitteena on valmistella viraston toiminnan käynnistäminen siten, että sen perustehtävien häiriötön hoitaminen on turvattu. Kaikkien ryhmien työskentelyssä on lähtökohtana luoda poikkihallinnollisesti ja monialaisesti toimiva valtakunnallinen virasto.

Nykyinen valmisteluryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä. Valmisteluryhmän jäsenet toivoivat, että toimeenpanoon palkataan myös projektipäällikkö.

Työryhmien jäsenten tehtävänä on myös kollegojen ja taustaorganisaationsa pitäminen ajan tasalla. Ryhmien edustajat nimetään myöhemmin.

Timo Kähärä esitteli hahmotelmaa perustettavan viraston palkkausjärjestelmän kustannusvaikutuksista. Virastojen mediaanipalkoissa ja suhteellisessa palkkauksellisessa asemassa on eroja.

Uuden viraston palkkausjärjestelmän kustannusvaikutus muodostuu sen mukaan, mitä neuvotteluosapuolten kesken asiasta sovitaan.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, verotusneuvos Mirjami Laitinen, p. 040 550 427
Varapuheenjohtaja Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö p. 02955 30147

Ajankohtaista Maakuntauudistuksen valmistelu aluehallintouudistus reformit