Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä 16.12.2016

20.12.2016 15.51
Tiedote

Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä kokoontui perjantaina 16.12.2016. Viestintäryhmän kokouksessa viimeisteltiin alueiden käyttöön laadittu viestintäsuositus ja viestintäsuunnitelman mallipohja. Lisäksi kuultiin kuulumisia sote-alan ammattijärjestöjen tapaamisesta ja keskusteltiin alustavasti verkkoviestintä-suosituksen laatimisesta.

Viestintäsuositus julkaistaan 10.1.2017

Sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä on valmistellut alueiden käyttöön viestintäsuosituksen. Suositukseen on kirjattu, mitä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa tulee huomioida viestinnän näkökulmasta. Suositus on tarkoitettu maakuntien muutosjohtajille, vastuuvalmistelijoille ja muille avainhenkilöille. Viestintäsuositus julkaistaan 10.1.2017. Viestintäsuosituksen ohessa julkaistaan viestintäsuunnitelman mallipohja.

Suosituksessa korostetaan, että sote-uudistuksen viestintää on johdettava ja toteutettava suunnitelmallisesti. Viestintään on varattava riittävät resurssit ja vastuunjaosta sekä viestinnän periaatteista sovittava etukäteen. Ammattiviestijän rooli on tukea alueellisen uudistusprosessin johtoa, joka vastaa viestinnän johtamisesta. Suositukseen on kirjattu, millaisista asioista kussakin valmisteluvaiheessa olisi hyvä viestiä.

Tukea maakuntien verkkosivustojen rakentamiseen

Viestintäryhmä pohti alustavasti, pitäisikö maakuntien tueksi laatia suuntaa-antava suositus tulevan maakunnan verkkosivuston rakenteesta. Viestintäryhmä toivoo, että alueiden viestintäryhmissä keskusteltaisiin verkkoviestinnän tuen tarpeista ja viestitettäisiin toiveista sosiaali- ja terveysministeriöön.

Verkkosivustojen suunnitteluvaiheessa voitaisiin myös mahdollisesti hyödyntää yhteisesti ulkoista konsultointia.

Alustavaa keskustelua ammattijärjestöjen viestijöiden kanssa

Sote-uudistuksen viestinnästä on käyty alustavaa keskustelua sote-alan ammattijärjestöjen kanssa. Keskusteluissa on todettu, että henkilöstölle on erittäin tärkeää viestiä muutoksen etenemisestä ja jakaa selkeää perustietoa. Lisäksi todettiin, että suuressa uudistuksessa onnistunut viestintä edellyttää yhteistyötä ja viestijöiden verkostoitumista.

Viestijöiden valmennuspäivä keväällä 2017

Viestintäryhmän kokouksessa suunniteltiin yhteistä valmennuspäivää sote- ja maakuntauudistuksen viestijöille. Koulutuspäivään voisivat osallistua kaikki sote- ja maakuntauudistuksen viestintää toteuttavat alueiden viestijät. Alustavasti suunniteltiin ajoitusta maaliskuulle.

Koulutuspäivän aiheina voisivat olla ainakin henkilöstölle viestiminen ja vuorovaikutus. Näihin teemoihin tarjottaisiin käytännön ohjeita ja valmennusta. Lisäksi mukana voisi olla median puheenvuoro. STM tiedottaa asiasta tarkemmin ensi vuonna.

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen (STM), p. 0295 163133, etunimi.sukunimi@stm.fi

Sote-uudistuksen valmistelu reformit sote-uudistus