Sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi kaksi asiantuntijaa

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.7.2017 13.14
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi kaksi määräaikaista asiantuntijaa.

Johtavaksi asiantuntijaksi nimitetään terveystieteiden maisteri Päivi Nygren ajalle 21.8.2017 - 31.12.2019. Johtava asiantuntija ohjaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen sekä asiakaskeskeisen palveluintegraation toteuttamista maakunnissa. Lisäksi hän paneutuu saamenkielisten ja ruotsikielisten alueiden erityiskysymyksiin.

Nygren on työskennellyt vuodesta 2006 alkaen hallintoylihoitajana ensin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja sitten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Hän on vastannut hoitotyön ja sen opetus- ja tutkimustoiminnan johtamisesta sekä erityisvastuualueyhteistyöstä. Nygren on ollut aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa. Tätä ennen, vuosina 1995-2005, hän työskenteli Satakunnan sairaanhoitopiirissä kehittämis- ja esimiestehtävissä.

Erityisasiantuntijaksi nimitetään yhteiskuntatieteiden maisteri Jaana Räsänen ajalle 14.8.2017 - 31.12.2019. Erityisasiantuntija tukee ja ohjaa sote-uudistuksen toimeenpanoa erityisesti hallinnon, talouden ja kehittämisen kysymyksissä. Painopiste on tiedolla johtamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä.

Räsänen on työskennellyt Espoon kaupungilla vuodesta 2013 alkaen ensin kehittämispäällikkönä ja sitten vuoteen 2016 hankintajohtajana.  Hän on kehittänyt asiakaslähtöisiä vaikuttavuus- ja tulosperusteisia hankintoja erityisesti sote-toimialalla. Vuodesta 2017 alkaen hän on toiminut kehittämispäällikkönä vastaten muun muassa palvelujen järjestämiseen liittyvistä strategisista linjauksista. Aiemmin hän on työskennellyt myös Oulun kaupungilla tilaaja-tuottajamallin kehittämisessä.

Lisätietoja:

muutosjohtaja Sinikka Salo, p. 0295 163 723