Sote-uudistuksen projektiryhmän kokous 8.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö 8.5.2017 13.52
Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta valmisteleva projektiryhmä kuuli tilannekatsauksen monikanavarahoituksen yksinkertaistamista valmistelevien työryhmien työstä. Lisäksi esillä oli sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanosuunnitelma.

Ylijohtaja Outi Antila esitteli monikanavarahoituksen yksinkertaistamisen valmistelua. Sote-projektiryhmän alaisuudessa työskentelee valmisteluryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella ehdotuksia muun muassa sairaanhoitovakuutuksen etuuksien ja rahoituksen, matkakustannusten, lääkekorvauksien ja työterveyshuollon uudistamiseksi. Ryhmien ehdotukset valmistuvat vuoden lopulla.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistä toimeenpanosuunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Toimeenpano koostuu uutta järjestämistapaa ja valinnanvapautta palvelevien ratkaisujen toteuttamisesta, uudenlaisen valtionohjauksen toteuttamisesta sekä maakuntien perustamisesta ja maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen yhteensovittamisesta ja muutostuesta.

Toimeenpano muodostaa useita vuosia ja eri vaiheita kestävän hankeohjelman, joka projektoidaan projekteiksi. Kullakin projektilla on omat vastuuhenkilönsä. Toimeenpanoa tuetaan ja sitä vaiheistetaan alueuudistus.fin sähköisellä tiekartalla.

Osana toimeenpanoa työstetaan parhaillaan sotedigi-toteuttamissuunnitelmaa. Tietojohtamisen valmistelu kytketään sotedigi-suunnitelmaan. Hallitus on edellyttänyt, että kesäkuun 2017 aikana talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan tuodaan linjattavaksi sotedigi -kokonaisuuden toteuttamissuunnitelma.

Digitalisaation avulla tapahtuva toiminnan kehittäminen kustannusvaikuttavalla ja -tehokkaalla tavalla edellyttää, että eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Tätä tarkoitusta varten selkeytetään VM:n ja STM:n sekä erityisesti THL:n ja Kelan samoin kuin tulevan maakuntien digi -palvelukeskuksen ja sotedigi -kehitysyhtiön roolit.

Projektiryhmä evästi valtakunnallisen toimeenpanosuunnitelman valmistelua. Erityisesti keskusteltiin siitä, miten varmistetaan eri toimijoiden roolitus, sujuva tiedonkulku ja ohjaus projekteissa sekä tarvittavat resurssit.

Johtaja Raija Volk esitteli valinnanvapauden sote-tuottajien korvauksien ja sopimuksien valmistelua. Ryhmien työskentelyn tarkoituksena on laatia ohjeistusta ja malliesimerkkejä sote-tuottajien korvausten määrittelemiseksi ja sopimusten laatimiseksi. 
 

Lisätietoja:

puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM ja VM p. 0295 163012

Sote-uudistuksen valmistelu